GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chùa Phổ Minh, Tp. Quy Nhơn khai khóa tu đầu xuân

Hằng năm, vào ngày Mồng 8 tết chùa Phổ Minh đã khai Khóa tu An lạc một ngày nhằm tạo điều kiện cho chư Phật tử phát tâm về chùa tụng Kinh, trì chú, niệm Phật để tu tạo công đức phước báu nhân dịp đầu xuân. Và ngày Mồng 8 tết Kỷ Hợi – 2019 vừa qua, chùa đã đón tiếp hơn 100 Thiện tín Phật tử về tu tập.

Sau Lễ Niêm hương, bạch Phật khai khóa tu đầu năm mới, Ni sư TN. Hạnh Giáo có lời sách tấn và khích lệ tinh thần tu tập của Phật tử: Đầu năm về chùa đảnh lễ cúng dường Tam Bảo, niệm Phật, tụng Kinh, trì chú cầu nguyện cho gia đình bình an, công việc hanh thông, tật bệnh, tai ách tiêu trừ là một ước mơ, một việc làm chính đáng của người con Phật. Về chùa đầu xuân là đi vào miền đất an tịnh, nơi đó khởi đầu cho sự tu tập nhằm chuyển hóa thân tâm theo lời Phật dạy để thân phát khởi việc lành, việc hữu ích cho mọi người, tâm phát khởi lòng từ bi, hỷ xả. Ở nơi an tịnh đó có thầy sáng bạn lành cùng nhau tu hành, tụng Kinh, niệm Phật thì tâm không dao động khi tiếp xúc với sáu trần nên không có phiền não, khổ đau. Đầu năm khởi niệm tu hành để thân, khẩu, ý được trong sạch, lời nói và hành động thiện lành thì an lạc hạnh phúc sẽ đến với chúng ta, với gia đình và mọi người trong xã hội. Ni sư mong muốn chư Phật tử phải tinh tấn tu tập để đạo đức và phước báu được tăng trưởng, đồng thời góp phần cho Đạo tràng ngày càng phát triển.

Chương trình tu tập một ngày của đạo tràng gồm: Hai thời khóa trì chú Đại Bi, mỗi thời 21 biến; hai thời niệm Phật, kinh hành; Cúng ngọ thọ trai và phóng sanh. Dưới sự chứng minh của Ni sư TN. Hạnh Giáo và sự điều phối của Sư cô TN. Minh Thành cùng chư Ni bổn tự.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

 

Lên đầu trang