GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chùa Thiên Hưng - Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới 2016

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Với duyên lành hội đủ, Chùa Thiên Hưng đã được cung đón Bảo tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới và tôn trí tại Bổn tự trong suốt thời gian dài cho các chư Tăng Ni phật tử, quý thiện nam tin nữ và bà con nhân dân cùng nhau nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, nhân dân no ấm, vạn vật sinh trưởng.

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới là một tuyệt tác của thế kỷ. Bằng nguyện lực to lớn và sự kết hợp tài hoa của các nghệ nhân Vương Quốc Thái Lan, Nepal, khối ngọc "Niềm kiêu hãnh của Bắc Cực" đã trở thành bức tượng Phật Ngọc Thạch. Bức tượng mang hình tướng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni - bậc đại giác trí tuệ, bậc thầy của nhân loại. Tuyệt tác Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới là kết tụ thiêng liêng nguyện ước cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc hôm nay và mai sau.

Lên đầu trang