GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chùa Từ Quang Khai giảng Khóa tu Một ngày An lạc năm Kỷ Hợi

"Phật pháp sáng soi. Người người thoát khổ” trên tinh thần đó ngày 24/3/2019 (19/2/ Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Nhật Phương, thừa hành chỉ dạy của TT. Thích Viên Liên – Trụ trì chùa Từ Quang (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) đã Khai giảng Khóa tu Một ngày An lạc năm Kỷ Hợi cho hơn 50 Phật tử.

 

 

Với tâm nguyện mong muốn mọi người có thời gian “Lắng nghe, hiểu thấu, thương nhiều” nên Đại đức Thích Nhật Phương – Trưởng ban tổ chức (BTC), đã chọn ngày 19 âm lịch hàng tháng là ngày tu tập của Đạo tràng Một ngày An lạc.

 

 

 

 

Trong ngày Khai giảng Khóa tu, Đại đức Trưởng BTC đã làm lễ Quy y cho các vị mới phát tâm tu học; đồng thời chia sẻ Pháp thoại về Tam quy, Ngũ giới và Hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm : Muốn hết đau khổ, muốn được an vui. Cần chuyển hóa tham, sân, si. Muốn chuyển hóa tham sân si thì cần quy y Tam bảo, vì Tam bảo là ruộng phước của thế gian, là cội nguồn an lạc của nhân thiên.

 

 

Quán Thế Âm còn có nghĩa Quán Tự Tại. Vì Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy “sáu căn là nhân của luân hồi sinh tử và sáu căn cũng là nhân của giải thoát”. Sau khi Phật bảo 25 vị Thánh trình bày chỗ tu chứng của mình xong, Phật dạy Bồ Tát Văn Thù chọn lựa căn viên thông để tu. Cuối cùng Bồ Tát chọn lựa “nhĩ căn” là viên thông hơn cả. Đây là lối tu: “Phản văn văn tự tánh” của Bồ Tát Quán Thế Âm.  Nên Kinh nói trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, công đức thù thắng hơn tất cả. Trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm là phương pháp tu tập quán chiếu cuộc đời, để chúng ta thấy rõ được bản chất thực hư của nó, nên mỗi hành giả tự độ mình, vượt qua các khổ đau đang có mặt. Tu hạnh Quán Thế Âm là tu hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, trái tim đồng cảm, và nổi bật nhất vẫn là hạnh nguyện từ bi.

 

 

 

 

Buổi chiều Đạo tràng cùng tham dự Khóa lễ Ngũ bách danh để cúng dường ngày Khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm- vị Bồ Tát giàu lòng bi mẫn nhất nhân gian. Pháp hội viên mãn, tâm người hân hoan, nguyện cùng nhau lắng nghe cho đời bớt khổ, nguyện cùng nhau thực hành cứu khổ cho đời thêm vui.

 

Nhật Phương

Lên đầu trang