GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chùa Từ Quang tổ chức Khoá Tu “1 Ngày An Lạc”

Ai cũng biết rằng, trong cõi Ta bà kiếp sống khổ đau. Tuy nhiên, nhiều người không biết nguyên nhân mang đến khổ đau, mà chỉ biết than trời trách đất, cuộc sống bất công, không biết nhân quả, tội phước, không biết gieo nhân lành để gặt quả lành, gieo nhân ác sẽ đem đến đau khổ bất như ý. 
Để có một nơi tu học và hướng dẫn Phật tử gần xa thực hành theo lời Đức Thế Tôn đã dạy cách đây trên hai ngàn năm được tóm tắt qua bốn câu kệ : “không làm các điều ác, chăm làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy”, và cũng để có môi trường tốt cho đại chúng nương tựa sách tấn lẫn nhau tu học nhằm hướng đến mục tiêu an lạc và giải thoát khổ đau ngay đời hiện tại cũng như trong tương lai

Vào ngày 19 âm lịch hàng tháng, tại chùa Từ Quang xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định tổ chức Khóa tu một ngày an lạc cho tín chúng tu tập nhằm đạt được an lạc như tên của khóa tu.

Khóa tu bắt bằng khóa tụng kinh cầu an buổi sáng và tiếp theo là nghe pháp. Khóa tu ngày 19 tháng 5 năm Mậu Tuất, khóa tu vinh dự cung nghinh Đại đức giảng sư Thích Đồng Hội quang lâm thuyết giảng.

Đại đức là trụ trì chùa Hưng Quang thị xã An Nhơn, Phó thường trực ban Hoằng pháp tỉnh Bình Định, giáo thọ trường Trung cấp Phật học tu viện Nguyên Thiều.

Chủ đề của pháp thoại là “Gieo Trồng Phước Đức”. Trong thời gian 90 phút,  Đại đức giảng sư đã hướng dẫn Phật tử cách tu học và biết gieo trồng phước đức, như là phóng sanh, không sát sanh, bố thí không keo kiệt tham lam, mỗi ngày đều phải tu học, không nói ác khẩu, biết ăn chay niệm Phật.

Thầy nói: ở thế gian thì có 2 loại thuyền: một là thuyền đời, hai là thuyền đạo. Thuyền đời thì đi theo dòng nước, thuyền đạo là đi ngược dòng nước. Thầy còn hướng dẫn Phật tử phước đức cúng dường Tam bảo, đó là phước đức cúng dường lớn nhất và khuyên Phật tử luôn tu tập đúng pháp. Buổi thuyết giảng đã để lại trong tâm mỗi người Phật tử một dòng pháp nhũ vô cùng quý báu và tràn đầy niềm an lạc hoan hỷ. 

Dưới đây là một số hình ảnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thích Nhật Phương.

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang