GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chức Sự Đạo Tràng Lễ Tang Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Nghiêm

CHỨC SỰ ĐẠO TRÀNG

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH NGHIÊM

 

- Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường TCPH Bình Định

- Nguyên Trưởng Phân Ban Ni giới Bình Định

- Chứng minh Phân Ban Ni giới/Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Viện chủ chùa Lộc Uyển, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

I/ BAN CHỨNG MINH TANG LỄ

1/ HT. Thích Giác Trí

- Viện chủ Chùa Long Hòa, huyện Phù Cát

2/ HT. Thích Nguyên Phước

- Viện chủ Tổ Đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn

3/ HT. Thích Liễu Giải

- Viện chủ chùa Bửu Liên, huyện Tuy Phước.

4/ HT. Thích Nguyên Chơn

- Trú trì chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn

5/ HT. Thích Viên Đạt

- Trú trì chùa Giác Nguyên, thị xã An Nhơn

 6/ HT. Thích Như Quang

  - Trú trì chùa Đại Viên, huyện Tây Sơn

  7/ HT. Thích Trí Giác

- Viện chủ Tổ Đình Minh Tịnh, Tp. Quy Nhơn

 

II/ SÁM CHỦ:

HT. Thích Đồng Quả

- Trú trì chùa Phước Hưng, Thành phố Quy Nhơn

III/ CÔNG VĂN:

ĐĐ. Thích Đồng Kim

 - Trú trì chùa Dương Sơn, huyện Tuy Phước

IV/  KINH SƯ:

1. ĐĐ. Thích Quảng Đạt

- Trú trì chùa Thiền Lâm, huyện Tuy Phước

2. ĐĐ. Thích Đồng Trọng

- Trú trì chùa Tây Thiên, thị xã An Nhơn

3. ĐĐ. Thích Hạnh Viên

- Trú trì chùa Huệ Khánh, thị xã An Nhơn

4. ĐĐ. Thích Quảng Hiển

- Trú trì chùa Hưng Thạnh, Tp. Quy Nhơn

5. ĐĐ. Thích Vạn Giáo

- Trú trì chùa Bửu Liên, huyện Tuy Phước

6. ĐĐ. Thích Vạn Thuận

 - Trú trì chùa Vân Sơn, huyện Tuy Phước

NHẠC LỄ

   Đạo hữu: Đồng Thời; Đồng Thừa; Đồng Hưởng; Vạn Tuệ; Minh Tiến.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Lên đầu trang