GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chức sự đạo tràng Tang lễ Hoà thượng Thích Ngộ Khải viện chủ chùa Thiên An

 

CHỨC SỰ ĐẠO TRÀNG

TANG LỄ HOÀ THƯỢNG THÍCH NGỘ KHẢI, VIỆN CHỦ CHÙA THIÊN AN

 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

 1. HT. Thích Giác Trí - Viện chủ Chùa Long Hòa, huyện Phù Cát.

 2. HT. Thích Liễu Giải- Viện chủ chùa Bửu Liên, huyện Tuy Phước.

 3. HT. Thích Nguyên Phước - Viện chủ Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn.

 4. HT. Thích Nguyên Chơn- Trú trì chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn.

 5. HT. Thích Như Quang- Trú trì chùa Đại Viên, huyện Tây Sơn.

 6. HT. Thích Viên Đạt- Trú trì chùa Giác Nguyên, Tx. An Nhơn

 7. HT. Thích Nguyên Khiết - Viện chủ Chùa Tịnh Quang, huyện Tuy Phước.

 8. HT. Thích Nguyên Huệ - Viện chủ Chùa Bích Nam, huyện Tuy Phước.

 9. HT. Thích Hạnh Bảo- Trụ trì Chùa Quang Phước, thị xã Hoài Nhơn.

 

CHẤP LỆNH

HT. Thích Trí Hải- Viện chủ Chùa Thiên Quang, thị xã An Nhơn.

 

SÁM CHỦ

1. HT. Thích Đồng Trụ - Viện chủ chùa Bạch Sa, Thành phố Quy Nhơn

2. HT. Thích Đồng Quả - Trú trì chùa Phước Hưng, Thành phố Quy Nhơn

 

CÔNG VĂN

ĐĐ.Thích Vạn Thuận - Trú trì chùa Vân Sơn, huyện Tuy Phước

 

KINH SƯ

1. TT. Thích Thanh Hiển- Trú trì chùa Phước Sơn, huyện Tây Sơn

2. ĐĐ.Thích Nhuận Tín - Trú trì chùa Thiên Sanh, huyện Phù Mỹ

3. ĐĐ. Thích Đồng Trọng- Trú trì chùa Tây Thiên, thị xã An Nhơn

4. ĐĐ. Thích Quảng Đạt- Trú trì chùa Thiền Lâm, huyện Tuy Phước

5. ĐĐ. Thích Thị Thuận- Trú trì chùa Tường Vân, huyện Phù Mỹ

6. ĐĐ. Thích Hạnh Viên- Trú trì chùa Huệ Khánh, thị xã An Nhơn

7. ĐĐ. Thích Vạn Giáo- Trú trì chùa Bửu Liên, huyện Tuy Phước

8. ĐĐ. Thích Vạn Hạnh- Trú trì chùa An Phước, thị xã An Nhơn

 

NHẠC LỄ

 Đạo Hữu:  

- Kim Bản

- Kim Sa

- Hoàng Sơn

 - Hữu Tài

 

Lên đầu trang