GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chương trình lễ tang Hoà thượng Thích Đồng Chơn

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

HÒA THƯỢNG thượng ĐỒNG hạ CHƠN

Tự THÔNG THIỆN-hiệu MINH CHIẾU

 

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn;

Viện chủ chùa Bình An, phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn

Viên tịch Lúc 10h00 Ngày 29 tháng 02 năm Canh Tý (22/03/2020)

 

*Ngày 30/2/Canh Tý (23/03/2020)

4 giờ 00      : Công phu khuya

6giờ 00       : Tiểu thực

7 giờ 00’    : Cung nghinh Chư Tôn Thiền đức

7 giờ 30’    : Lễ Cung an Chức Sự

8 giờ 00’    : Niêm hương Bạch Phật – Nhập kim quan

9 giờ 00’    : Lễ thọ tang

10 giờ 00’  : Phúng điếu

11 giờ 00   : Thọ trai

13 giờ 30   : Phúng điếu

17 giờ 00   : Tiểu thực

18 giờ 00   : Luân phiên tụng niệm

22 giờ 00   : An tức 

*Ngày 01/03/Canh Tý (24/03/2020)

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

07 giờ 00   : Phúng điếu

10 giờ 00   : Cúng ngọ

10 giờ 30   : Cung tiến Giác linh

11 giờ 00   : Thọ trai

13 giờ 30   : Phúng điếu

17 giờ 00   : Lễ Yết Phật-Yết Tổ

22 giờ 00   : An tức 

*Ngày mồng 02/03/Canh Tý (25/03/2020)

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

07 giờ 00   : Phúng điếu

10 giờ 30   : Cung tiến Giác linh

11 giờ 00   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ cung tống kim quan nhập bảo tháp

15 giờ 00 : Quải chân dung

16 giờ 00 : Cảm tạ cung tiễn chư tôn đức hồi quy trú xứ

 

                                 BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Lên đầu trang