GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chương trình Tang lễ Cố Hoà thượng Thích Ngộ Khải viện chủ chùa Thiên An

Ngày 01 tháng 02 năm Nhâm Dần (03/3/2022)

 

16 giờ 00     : Cung nghinh Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

17 giờ 00     : Lễ cung an chức sự.

17 giờ 30     : Niêm hương bạch Phật.

18 giờ 00     : Lễ nhập kim quan.

19 giờ 00     : Lễ thọ tang.

20 giờ 00     : Luân phiên tụng niệm.

 

Ngày 02 tháng 02 năm Nhâm Dần (04/3/2022)

 

04 giờ 00     : Công phu khuya.

06 giờ 00     : Tiểu thực.

07 giờ 00     : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

10 giờ 00     : Cúng ngọ và cung tiến Giác linh.

11 giờ 00     : Thọ trai.

14 giờ 00     : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

17 giờ 00     : Dược thực.

19 giờ 00     : Luân phiên tụng niệm.

 

Ngày 03 tháng 02 năm Nhâm Dần (05/3/2022)

 

04 giờ 00     : Công phu khuya.

06 giờ 00     : Tiểu thực.

07 giờ 00     : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm .

10 giờ 00     : Cúng ngọ và cung tiến giác linh.

11 giờ 00     : Thọ trai.

14 giờ 00     : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

18 giờ 00     : Dược thực.

19 giờ 00     : Luân phiên tụng niệm.

 

Ngày 04 tháng 02 năm Nhâm Dần (06/3/2022)

 

04 giờ 00     : Công phu khuya.

06 giờ 00     : Tiểu thực.

07 giờ 00     : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm .

10 giờ 00     : Cúng ngọ và cung tiến Giác linh.

11 giờ 00     : Thọ trai.

14 giờ 30     : Phụng Linh mô Lễ Phật và Yết Tổ. (Yết Tổ tại Tổ Đình Thiên Bình)

18 giờ 00     : Dược thực.

19 giờ 00     : Thắp nến tri ân – Tụng Kinh Di Giáo.

 

Ngày 05 tháng 02 năm Nhâm Dần (07/3/2022)

 

 03giờ 30     : Công phu khuya.

 07giờ 00     : Lễ Truy niệm công đức.

 08giờ 30     : Lễ phụng tống kim quan.

 11giờ 00     : Lễ Nhập Bảo Tháp tại Chùa Linh Sơn – Cát Nhơn – Phù Cát.

 12giờ 00     : Thượng chân dung.

 12giờ 30     : Hoàn mãn.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Lên đầu trang