GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH GIÁO

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH GIÁO

VIỆN CHỦ CHÙA PHỔ MINH, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

 

Ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý (31/10/2020)

 

07 giờ 30       : Cung nghinh Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

08 giờ 50       : Lễ cung an chức sự.

09 giờ 10       : Niêm hương bạch Phật.

09 giờ 15       : Lễ nhập kim quan.

10 giờ 15       : Lễ thọ tang.

13 giờ 30       : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

17 giờ 00       : Dược thực.

19 giờ 00       : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

 

Ngày 16 tháng 9 năm Canh Tý (01/11/2020)

 

04 giờ 00       : Công phu khuya.

06 giờ 00       : Tiểu thực.

07 giờ 00       : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

10 giờ 00       : Cúng ngọ và cung tiến Giác linh.

11 giờ 00       : Thọ trai.

14 giờ 00       : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

17 giờ 00       : Dược thực.

19 giờ 00       : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

 

Ngày 17 tháng 9 năm Canh Tý (02/11/2020)

 

04 giờ 00       : Công phu khuya.

06 giờ 00       : Tiểu thực.

07 giờ 00       : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm .

10 giờ 00       : Cúng ngọ và cung tiến giác linh.

11 giờ 00       : Thọ trai.

14 giờ 00       : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

15 giờ 30       : Phụng Linh mô Lễ Phật – Yết Tổ.

18 giờ 00       : Dược thực.

19 giờ 00       : Thắp nến tri ân – Tụng Kinh Di Giáo.

 

Ngày 18 tháng 9 năm Canh Tý (03/11/2020)

 

 03giờ 30       : Công phu khuya.

 06giờ 00       : Lễ Truy niệm công đức.

 07giờ 00       : Lễ phụng tống kim quan.

 11giờ 00       : Lễ Trà tỳ.

 18giờ 00       : Thượng chân dung.

 18giờ 30       : Hoàn mãn.

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Lên đầu trang