GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chương Trình Tang Lễ Cố Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Nghiêm

 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH NGHIÊM

VIỆN CHỦ CHÙA LỘC UYỂN, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

 

Ngày 21 tháng 10 năm Tân Sửu (25/11/2021)

 

07 giờ 30   : Cung nghinh Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

07 giờ 35   : Lễ cung an chức sự.

07 giờ 55   : Niêm hương bạch Phật.

08 giờ 00   : Lễ nhập kim quan.

09 giờ 15   : Lễ thọ tang.

11 giờ 00   : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

17 giờ 00   : Dược thực.

19 giờ 00   : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

 

Ngày 22 tháng 10 năm Tân Sửu (26/11/2021)

                                                                

04 giờ 00   : Công phu khuya.

06 giờ 00   : Tiểu thực.

07 giờ 00   : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm .

10 giờ 00   : Cúng ngọ và cung tiến giác linh.

11 giờ 00   : Thọ trai.

14 giờ 00   : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

15 giờ 30   : Phụng Linh mô Lễ Phật – Yết Tổ.

18 giờ 00   : Dược thực.

19 giờ 00   : Tụng Kinh Di Giáo.

 

Ngày 23 tháng 10 năm Tân Sửu (27/11/2021)

 

 03 giờ 30  : Công phu khuya.

 06 giờ 00  : Lễ Truy niệm công đức.

 07 giờ 00  : Lễ phụng tống kim quan.

 11 giờ 00  : Lễ Nhập bảo tháp

 15 giờ 00  : Thượng chân dung.

 16 giờ 00  : Hoàn mãn.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Lên đầu trang