GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

 

- Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Viện chủ chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

*Ngày mồng 28/10/Kỷ Hợi (24/11/2019)

 

17 giờ 00’  : Cung đón Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni

17 giờ 30’  : Dược thực

18 giờ 30’  : Lễ Cung an Chức Sự

18 giờ 45’  : Niêm hương cáo Tổ - Bạch Phật

19 giờ 00’   : Lễ Nhập kim quan

22 giờ 00’   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

 

*Ngày mồng 29/10/Kỷ Hợi (25/11/2019)

 

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30   : Dược thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điều và luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 01/11/Kỷ Hợi (26/11/2019)

 

 04 giờ 00  : Công phu khuya

 06 giờ 00  : Tiểu thực

07 giờ 00  : Thọ tang

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30   : Dược thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điều và luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 02/11/Kỷ Hợi (27/11/2019)

 

 04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30 : Dược thực

19 giờ 00 : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 03/11/Kỷ Hợi (28/11/2019)

 

 04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

16 giờ 00   : Lễ phụng Linh mô Yết Phật – Yết Tổ

17 giờ 30   : Dược thực.

19 giờ 00   : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm.

 

*Ngày mồng 04/11/Kỷ Hợi (29/11/2019)

 

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

09 giờ 00  : Lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)

Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

10 giờ 30 : Lễ Phụng tống Kim quan và Nhập Bảo tháp tại chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

Lên đầu trang