GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TÂM HOA

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ NI TRƯỞNG THƯỢNG TÂM HẠ HOA

VIỆN CHỦ CHÙA TÂM ẤN -TP. QUI NHƠN

 

*Ngày mồng 02/8/Mậu Tuất (11/9/2018)

08 giờ 30  : Cung đón Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni

09 giờ 30  : Thọ Trai

10 giờ 30  : Lễ Cung an Chức Sự

11 giờ 00  : Niêm hương cáo Tổ - Bạch Phật

11 giờ 30   : Lễ Nhập kim quan

13 giờ 00   : Lễ Thọ tang

16 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

18 giờ 30   : Dược Thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 03/8/Mậu Tuất (12/9/2018)

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30   : Dược thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điều và luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 04/8/Mậu Tuất (13/9/2018)  

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30   : Dược thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điều và luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 05/8/Mậu Tuất (14/9/2018)

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30 : Dược thực

19 giờ 00 : Lễ phúng điếu và Luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 06/8/Mậu Tuất (15/9/2018)

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

17 giờ 30   : Dược thực

19 giờ 00   : Lễ phúng điều và luân phiên tụng niệm

 

*Ngày mồng 07/8/Mậu Tuất (16/9/2018)

04 giờ 00  : Công phu khuya

06 giờ 00  : Tiểu thực

08 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

10 giờ 30   : Cúng ngọ và  cung tiến Giác linh

11 giờ 30   : Thọ trai

14 giờ 00   : Lễ phúng điếu của các phái đoàn

16 giờ 00   : Lễ phụng Linh mô Yết Phật – Yết Tổ

17 giờ 00   : Dược Thực

19 giờ 00   : Lễ Thắp nến tri ân (có chương trình riêng)

 

*Ngày mồng 08/8/Mậu Tuất (17/9/2018)

04 giờ 00 : Công phu  khuya

06 giờ 30  : Lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)

      Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

08 giờ 00 : Lễ Phụng tống Kim quan

09 giờ 30 : Lễ Nhập Bảo tháp tại chùa Sanh Liên, thôn Trung Ái, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn.

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

Lên đầu trang