GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chương trình và Chức sự đạo tràng tang lễ NT. Thích Nữ Hạnh Minh

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH MINH

VIỆN CHỦ CHÙA TĂNG QUANG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

 

Ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần (13/01/2023)

17 giờ 30    : Cung nghinh chư Tôn Thiền đức Tăng Ni quang lâm

18 giờ 30    : Lễ cung an chức sự.

18 giờ 45    : Niêm hương bạch Phật.

19 giờ 00    : Lễ nhập kim quan.

19 giờ 30    : Lễ thọ tang.

 

Ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần (14/01/2023)                                   

04 giờ 00    : Công phu khuya.

06 giờ 00    : Tiểu thực.

07 giờ 00    : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm .

10 giờ 00    : Cúng ngọ và cung tiến giác linh.

11 giờ 00    : Thọ trai.

14 giờ 00    : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

17 giờ 00    : Dược thực.

19 giờ 00    : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

 

Ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần (15/01/2023)

04 giờ 00    : Công phu khuya.

06 giờ 00    : Tiểu thực.

07 giờ 00    : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm .

10 giờ 00    : Cúng ngọ và cung tiến giác linh.

11 giờ 00    : Thọ trai.

14 giờ 00    : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

15 giờ 30    : Phụng Linh mô Lễ Phật – Yết Tổ.

18 giờ 00    : Dược thực.

19 giờ 00    : Tụng Kinh Di Giáo.

 

Ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần (16/01/2023)

03 giờ 30    : Công phu khuya.

08 giờ 00    : Lễ Truy niệm công đức.

09 giờ 00    : Lễ phụng tống kim quan.

11 giờ 00    : Lễ Hỏa táng

12 giờ 30    : Thượng chân dung.

13 giờ 00    : Hoàn mãn.

 

CHỨC SỰ ĐẠO TRÀNG

 

BAN CHỨNG MINH:

Hòa Thượng THÍCH LIỄU GIẢI – Viện chủ Chùa Bửu Liên, huyện Tuy Phước.

Hòa Thượng THÍCH TRÍ GIÁC – Viện chủ Tổ đình Minh Tịnh, Tp.Quy Nhơn.

Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN PHƯỚC – Viện chủ Tổ đình Long Khánh, Tp.Quy Nhơn.

Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN CHƠN – Trụ trì chùa Liên Hoa, Tp.Quy Nhơn.

Hòa Thượng THÍCH VIÊN ĐẠT – Trụ trì chùa Giác Nguyên, Tx.An Nhơn.

Hòa Thượng THÍCH TRÍ HẢI – Viện chủ chùa Thiên Quang, Tx. An Nhơn.

Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN KHIẾT – Trụ trì chùa Tịnh Quang, huyện Tuy Phước.

Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN HUỆ - Trụ trì chùa Bích Nam, huyện Tuy Phước.

Hòa Thượng THÍCH ĐỒNG TRỤ - Trụ trì chùa Bạch Sa, Tp. Quy Nhơn.

 

CHẤP LỆNH:

Hòa Thượng THÍCH TRÍ HẢI – Viện chủ chùa Thiên Quang, Tx. An Nhơn.

 

SÁM CHỦ:

Hòa Thượng THÍCH ĐỒNG QUẢ - Trụ trì chùa Phước Hưng, Tp. Quy Nhơn.

Thượng Tọa THÍCH ĐỒNG THINH - Trụ trì chùa Hội Khánh, huyện Tuy Phước.

 

CÔNG VĂN: 

Đại Đức Thích Quảng Đạt – Trụ trì chùa Thiền Lâm, huyện Tuy Phước.

 

BAN KINH SƯ:

Đại Đức Thích Đồng Kim – Trụ trì chùa Dương Sơn, huyện Tuy Phước.

Đại Đức Thích Quảng Hiển – Trụ trì chùa Hưng Thạnh, Tp. Quy Nhơn.

Đại Đức Thích Đồng Trọng – Trụ trì chùa Tây Thiên, Tx.An Nhơn.

Đại Đức Thích Hạnh Viên – Trụ trì chùa Huệ Khánh, Tx.An Nhơn.

Đại Đức Thích Vạn Giáo – Trụ trì chùa Bửu Liên, huyện Tuy Phước.

Đại Đức Thích Vạn Thuận – Trụ trì chùa Vân Sơn, huyện Tuy Phước.

Đại Đức Thích Đồng Thành – Trụ trì chùa Phổ Quang, huyện Tây Sơn.

Đại Đức Thích Tâm Nguyện – thường trú chùa Hiển Nam, Tp. Quy Nhơn.

 

BAN NHẠC LỄ: 

PT. Vạn Sĩ , PT. Vạn Thành, PT. Vĩnh Phú

 

 

Lên đầu trang