GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Công văn về việc tổ chức triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Ngày 07.10.2022, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN ra công văn số 433/HĐTS-VP1 về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Công văn do Hòa thượng chủ tịch HĐTS ký có nội dung như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 333/NQ-HĐTS ngày 10/7/2022 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Kế hoạch truyền thông sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ phân công công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

Kế hoạch số 27/2022/KH-BVHTƯ của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức sự kiện triển lãm hình ảnh hoạt động, hình ảnh tư liệu, hiện vật và cúng dường pháp phục thống nhất chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

– Xét tình hình thực tế và nhu cầu làm việc của Tiểu ban tổ chức triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các Hệ phái Phật giáo hỗ trợ, hợp tác, cung cấp tài liệu cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thực hiện chương trình triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, như:

– Những hình ảnh về thành tựu Phật sự nổi bật của 13 ban viện Trung ương, 63 tỉnh thành, và các hệ phái Phật giáo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ VIII.

– Hình ảnh và nội dung tiểu sử của cácc Pháp chủ, Phó Pháp chủ, Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Trưởng các Ban, Viện Trung ương trong 8 nhiệm kỳ qua (từ năm 1981 đến nay).

– Hình ảnh các danh lam cổ tự, tự viện tiêu biểu trong và ngoài nước, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo.

– Hình ảnh các sự kiện trọng đại, tiêu biểu, nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 8, đặc biệt là 3 kỳ VESAK tổ chức tại Việt Nam.

– Các di sản (di vật, cổ vật), kinh sách, tác phẩm nghệ thuật, biểu tượng văn hóa Phật giáo.

Nội dung, hình thức, yêu cầu, quy cách… theo Kế hoạch số 27/2022/KH-BVHTƯ của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức sự kiện triển lãm hình ảnh hoạt động, hình ảnh tư liệu, hiện vật chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (kèm theo công văn này).

2. Các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, các Hệ phái Phật giáo cung cấp cho Ban Văn hóa Trung ương số đo pháp phục của quý đại biểu để sử dụng thống nhất trong Đại hội. (theo kế hoạch đính kèm)

3. Ban Văn hóa Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, viện, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành và các Hệ phái Phật giáo Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch triển lãm đã đề ra, đảm bảo cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX diễn ra đúng tiến độ, hiệu quả và ý nghĩa.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
– Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. SĐT: 0982886848.
– Đại đức Thích Minh Đăng, Chánh Thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. SĐT: 0913160200.

Vì Phật sự chung, kính mong quý vị hoan hỷ.

Trân trọng./.

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang