GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cung an chức sự Đại giới đàn Trí Độ

Tối nay ngày 11/5/2023, Ban kiến đàn Đại Giới đàn Trí Độ cung thỉnh Hội đồng Thập sư, chư tôn đức Chức sự quang lâm Tuyển Phật trường để Đại diện Ban Kiến đàn tác pháp cung an chức sự.

 

 

Theo nghi lễ Bắc truyền, các pháp sự quan trọng đều có lễ cung an chức sự cung thỉnh chư tôn đức vào các chức vị đã tác bạch trước để thi hành phận sự.

Đại giới đàn là pháp sự rất quan trọng trong Phật giáo vì qua đây Thập sư truyền giới pháp cho Giới tử để họ tiếp tục truyền trì mạng mạch Phật pháp. Đại Giới đàn Trí Độ cung thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Minh làm Hòa thượng Đàn đầu, Hòa thượng Thích Quảng Xả làm Yết ma A xà lê, Hòa thượng Thích Viên Đạt, Hòa thượng Thích Nguyên Huệ làm Giáo thọ A xà lê giới Đàn Tăng.

Về Giới đàn Ni, Đại diện chư tôn đức Ni tác pháp cung an chức sự cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Quang làm Hòa thượng Đàn đầu, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Thiện làm Yết ma A xà lê, Ni trưởng Thích Nữ Thông Nhiên làm Giáo thọ A xà lê giới Đàn Ni.

Sau lễ cung an chức sự, Thập sư Ni cầu giới. Khi xưa thời Đức Phật còn tại thế, Di mẫu Kiều Đàm Di và 500 công nương nơi thành Ca Tỳ La Vệ đã đầu trần chân đất đến gặp Thế Tôn cầu xin nhận làm đệ tử xuất gia. Ngày nay, theo truyền thống đó, Thập sư Ni cầu giới như tái hiện lại hình ảnh xưa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang