GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cung nghinh Di ảnh Hòa thượng Trí Độ và Hội đồng Thập sư

Chiều ngày 11/5/2023 (nhằm ngày 22/3/ Quý Mão), Ban Kiến đàn, Ban Quản Giới tử cùng đại diện Giới tử đã đến chùa Bích Liên cung nghinh di ảnh Hòa thượng Thích Trí Độ về tôn trí tại Giới trường nơi Tổ chức Đại Giới đàn mang tôn hiệu của Hòa thượng để cầu nguyện Hòa thượng chứng minh và gia hộ cho Đại Giới Đàn được thành tựu viên mãn. Trước đó, Đoàn đã đến tổ đình Thập Tháp đảnh lễ chư vị Tổ sư tiền bối.

 

 

Sau khi cung nghinh di ảnh Hòa thượng Trí Độ tôn trí tại Giới trường, Ban Tổ chức hướng dẫn Giới tử thành tâm trang nghiêm cung nghinh Hội đồng thập sư quang lâm Giới trường để chuẩn bị kiết giới, truyền giới cho giới tử.

Đại Giới đàn là pháp sự rất quan trọng và là duyên lành để Phật tử phát tâm cúng dường. Do đó, tại Đại Giới Đàn Trí Độ, Phật tử Ngô Thị Điều pháp danh Vạn Hòa cùng thiện tín đã phát tâm dâng pháp y lên Hội đồng Thập sư, chư tôn đức Tăng Ni Ban Kiến đàn, Ban Tổ chức. Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Lệ pháp danh Nguyên Hảo cũng phát tâm cúng dường tịnh tài lên chư tôn đức và cầu nguyện Đại giới đàn thành tựu viên mãn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang