GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cung tống kim quan cố NT. Thích Nữ Hạnh Viên trà tỳ.

"Ân đức ấy trùng trùng duyên khởi,
Người đi rồi tình mãi ở đây.
Trăng thiền thất lung linh ấn tượng,
Ôi! Ngàn mây kết nối ngàn mây!"

Sáng sớm ngày 21/4, Ban tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm long trọng cử hành lễ truy niệm và cung tống kim quan cố NT. Thích Nữ Hạnh Viên, viện chủ chùa Linh Sơn trà tỳ.

Quang lâm chứng minh: HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư, Chứng minh Ban Trị sự thành phố; HT. Thích Nguyên Khiết, HT. Thích Nguyên Huệ, Giáo phẩm Phật giáo tỉnh Bình Định; TT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự thành phố Quy Nhơn; NT. Thích Nữ Hạnh Quang, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni trú trì trong và ngoài tỉnh cùng về hộ niệm. 

TT. Thích Đồng Quả, sám chủ tang lễ cùng chư Tôn đức ban kinh sư đã cung tiến giác linh trước giờ lễ truy niệm. 

Thay mặt Ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến NS. Thích Nữ Hạnh Giải, UVTT Ban Trị sự tỉnh Bình Định, đã cung tuyên tiểu sử, cuộc đời và công hạnh của cố NT. Thích Nữ Hạnh Viên.

Sau đó, HT. Thích Trí Giác đã cung tuyên pháp ngữ, thực hiện nghi thức phất trần. Trong tiếng chuông trống bát nhã trầm hùng, tiếng niệm Phật của chư Tôn đức Tăng Ni và thiện tín Phật tử, GĐPT thành phố Quy Nhơn đã phụng tống kim quan thượng giá trà tỳ tại Đài hỏa táng Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP TỨ THẾ LINH SƠN ĐƯỜNG THƯỢNG HÚY Thượng NGUYÊN Hạ NGUYỆN, TỰ HẠNH VIÊN, HIỆU PHÁP QUANG NI TRƯỞNG GIÁC LINH TÂN VIÊN TỊCH.

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, bao gồm Lập Xuân, Nguyễn Đức Dũng, Thanh Tĩnh và Khoi Nguyen Dinh, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Gi Chut Con Mot, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Viên Chơn, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và thực vật

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và mũ

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Hoan Nguy và NguyenBinh Tran, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thành Lãng Vị, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Tống Sen, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, trẻ em, cây, hoa, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Trần Hoa Khá, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám đông, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và món ăn

 

QUẢNG TIẾN

 

Lên đầu trang