GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Hòa trong không khí hân hoan kính mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2016). Hôm nay ngày 06. 9. 2016 nhằm ngày 06.8. Bính Thân, toàn thể Đại biểu chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử các Tự viện, Tịnh xá thuộc huyện Hoài Nhơn đã vân tập về chùa Quang Phước, TT.Tam Quan tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chứng minh Đại hội có HT.Thích Nguyên Phước, UV. HĐTS kiêm UVTT Ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Viên Đạt, Uv.HĐTS. GHPGVN, P. Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Trí Hải, P.Trưởng Ban Kiểm soát T.Ư, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Nguyên Khiết, UV.Thường trực Ban Pháp Chế T.Ư, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Nguyên Huệ, UV Ban HDPT. TƯ, Trưởng Ban HDPT. GHPGVN tỉnh Bình Định.
 
Đồng chứng minh có: TT.Thích Chúc Thọ, P.Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Mỹ, TT.Thích Hồng Thiện, UV. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thị xã An Nhơn, TT.Thích Quảng Độ, Trưởng Ban TTXH tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Cát, TT.Thích Nguyên Hỷ, P.Trưởng Ban HDPT. GHPGVN tỉnh, P.BTS. GHPGVN huyện Hoài Nhơn, TT.Thích Giác Mạnh, Uv. BTS tỉnh, P.Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn,  TT.Thích Hạnh Kính, Uv. BTS. GHPGVN huyện Hoài Nhơn.
 
Đoàn Chủ tọa Đại hội: HT.Thích Hạnh Bảo, UV. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn, ĐĐ.Thích Quảng Duy, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, ĐĐ.Thích Thanh Hiển, Uv Ban Thường trực BTS tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Sơn, ĐĐ.Thích Hồng Lý, UV.Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS. GHPGVN huyện Hoài Ân, ĐĐ.Thích Thông Huệ, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Hoài Nhơn, ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Uv. Ban Trị sự tỉnh kiêm Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Định, ĐĐ.Thích Đồng Hảo, Uv. Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn.
 
Tham dự Đại hội có Ni Trưởng TN.Hạnh Quang, P.Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định, Ni Trưởng TN.Hạnh Minh và Sư cô TN. Nhuận Thành, Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định. Đại biểu quan khách chính quyền có Ông Lê Tự Hồng, P.Bí thư Huyện Ủy Hoài Nhơn, Ông Lê Thành Chương, Uv. Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Ủy Hoài Nhơn, Ông Trương Đề, PCT. UBND huyện Hoài Nhơn, Ông Hoàng Minh Giới, nguyên PCT. UBND huyện Hoài Nhơn, Ông Nguyễn Trà, CT. Ủy Ban MTTQVN huyện Hoài Nhơn, Ông Võ Đông Giang, P. Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn, Ông Hà Minh Tín, Đại diện CA huyện Hoài Nhơn, Ông Trương Hồng Thủy, Trưởng phòng VHTT huyện Hoài Nhơn, Bác sĩ Vinh, Giám đốc TT. Y Tế huyện Hoài Nhơn, Ông Trương Đức Chánh, CT. UBND TT. Tam Quan, Ông Nguyên Minh Trí, UB. MTTQVN TT. Tam Quan, Ông Trần Ngọc Hiền, Trưởng CA. TT. Tam Quan, Ông Nguyễn Lương, PCT. UBND TT.Bồng Sơn, Ông Trần Thanh Tấn, PCT. MTTQVN TT.Bồng Sơn cùng quí lãnh đạo Khối 6 địa phương sở tại. Tôn giáo bạn có Ông La Văn Soi và Ông Phan Thanh Long, Hội Thánh Cao đài Cầu kho Tam Quan.
 
Đại hội trang nghiêm niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và tưởng niệm. Sau đó HT.Thích Hạnh Bảo, UV. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc chào mừng Chư Tôn Giáo phẩm, Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, Quí Quan khách Chính quyền cùng Quí Đại biểu. Hòa thượng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN huyện Hoài Nhơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm mục đích phát huy những thành quả Phật sự, chọn ra 23 thành viên có uy tín, năng lực, đạo đức, nguyện dấn thân, phục vụ và hết lòng phụng sự đạo pháp, dân tộc để góp phần đưa đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
 
TT.Thích Nguyên Hỷ báo cáo tổng kết công tác Phật sự: Toàn huyện có 42 cơ sở Tự viện, Tịnh xá... trong đó có 37 cơ sở có trong danh bạ của Giáo hội tỉnh gồm: 26 Chùa, 3 Tịnh xá, 3 Tịnh thất và 5 Niệm Phật đường. Đã có 23 cơ sở được khắc dấu, số còn lại đã trình xin nhưng chưa được giải quyết. Thành viên Ban Trị sự có 7 vị Tăng Ni và 7 vị Cư sĩ Phật tử, Chư Tăng trong huyện có 30 vị, chư Ni có 13 vị, Thiện tín Phật tử hiện đang sinh hoạt tại các Tự viện, Tịnh xá... là 4800 vị. Gia đình Phật tử có 10 đơn vị và gần 400 huynh trưởng và đoàn sinh đang sinh hoạt trong lòng giáo hội huyện nhà. Về hoạt động xã hội có tham gia góp phần làm đường giao thông nông thôn là 840.000.000đ. Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ qua có nhiều thuận lợi và đạt được những thành quả là nhờ sự quan tâm ưu ái của Đảng và Chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của BTS tỉnh và sự nổ lực của các thành viên BTS huyện nhà. Tuy nhiên cũng có những khó khăn, hạn chế làm cho công tác Phật sự của Giáo hội huyện cũng ảnh hưởng không nhỏ.
 
Phương hướng hoạt động Phật sự NK. 2016 – 2021 do Đại đức Thích Thông Huệ báo cáo gồm 09 điểm nêu lên nhiệm vụ của Thường trực Ban Trị sự nhằm kiện toàn tổ chức hệ thống giáo hội huyện và các ban chuyên ngành, xây dựng và phát triển Giáo hội trên tinh thần đoàn kết hòa hợp và đúng theo hiến chương của GHPGVN, chấp hành sự chỉ đạo của Giáo hội Trung ương và tỉnh nhà, thực hiện tốt phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục trình xin công nhận các cơ sở Tự viện và khôi phục các cơ sở Tự viện bị chíến tranh tàn phá, xin khắc dấu cho các cơ sở chưa có con dấu. Duy trì và phát triển các khóa tu cho Thiện tín Phật tử, Thanh thiếu niên và sinh viên trong dịp hè. Vận động quí Phật tử doanh nhân, mạnh thường quân góp phần công đức cúng dường vào quĩ của giáo hội.
 
Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua, giờ nầy nhiệm vụ của Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn NK 2012 – 2017 đã hoàn thành, HT.Trưởng Ban Trị sự cùng toàn thể thành viên BTS tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Hòa thượng Thích Nguyên Khiết thay mặt Ban Trị sự tỉnh tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho tập thể BTS. GHPGVN huyện Hoài Nhơn và 04 các nhân là TT.Thích Nguyên Hỷ, TT.Thích Giác Mạnh, TT.Thích Hạnh Kính và Ni sư Tùng Liên vì đã có nhiều công đức và hoàn thành tốt công tác Phật sự NK 2012 – 2017. Theo đó thay mặt BTS. GHPGVN huyện Hoài Nhơn, HT.Thích Hạnh Bảo cũng tặng Bằng Khen cho các 08 thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ cũ.
 
Sau đó Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự NK 2016 – 2021 gồm 23 vị. Thay mặt Ban TT.BTS tỉnh và Hội đồng chứng minh Đại hội, HT.Thích Nguyên Phước lấy ý kiến biểu quyết. Toàn thể Đại biểu trong Đại hội đã vỗ tay nhất trí 100/100 danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn NK. 2016 – 2021 là 23 vị do HT.Thích Hạnh Bảo làm Trưởng Ban Trị sự và cung thỉnh TT.Thích Nguyên Hỷ và TT.Thích Giác Mạnh, nguyên P. Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn lên hàng chứng minh BTS huyện. 
 
Ông Trương Đề, PCT. UBND huyện Hoài Nhơn phát biểu chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, Ông đánh giá cao sự đồng hành của Phật giáo cùng dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ, chiến tranh cũng như hòa bình đều góp phần xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh thịnh vượng, đúng với phương châm hoạt động của Phật giáo Việt Nam là Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội. Ông tán dương các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự và chư Tôn đức Tăng Ni huyện Hoài Nhơn đã đem giáo lý từ bi hỷ xả của Phật giáo để giáo hóa quần chúng Phật tử góp phần nâng cao văn hóa đạo đức tâm linh cho xã hội. Tích cực trong công tác từ thiện, an sinh xã hội và luôn cảnh giác những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, lợi dụng tôn giáo làm điều phi pháp. Tất cả đã góp phần cho an ninh trật tự xã hội được giữ vững và nhân dân được an vui hạnh phúc. Nhân Đại hội Ông tặng lẵng hoa chúc mừng và kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tân Ban Trị sự thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành.
 
Thay mặt Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định, Hòa thượng Thích Viên Đạt tán dương Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn đã có nhiều công đức và hoàn thành tốt công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2017, tổ chức Đại hội trang nghiêm, trọng thể. Hòa thượng nhấn mạnh Phật giáo là Tôn giáo lớn của nhân loại, mục đích của Phật giáo nhắm đến là giúp cho con người xây dựng cuộc sống an lạc hạnh phúc chân thật trên nền tảng ứng dụng lời Phật dạy là từ bi hỷ xã. Do chúng sanh còn khổ đau nên đạo Phật xuất hiện ở cuộc đời, vì đạo Phật được gọi là đạo từ bi, đạo cứu khổ. Ở đâu có đạo Phật thì ở đó có tình thương và hòa bình, ở đó hận thù được hóa giải. Bởi lẽ phương châm của Phật giáo là đạo pháp gắn liền với dân tộc, đất nước. Do đó ngày Đại Lễ Phật Đản đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày Lễ hội văn hóa thế giới. Cuối cùng Hòa thượng tri ân Quí Lãnh đạo Chính quyền địa phương đã quan tâm ưu ái và giúp đỡ các hoạt động Phật sự của Giáo hội được hanh thông và thành tựu, Hòa thượng mong muốn trong nhiệm kỳ mới Ban trị sự cần phát huy tinh thần hòa hợp, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN và nôi qui làm việc của các Ban, ngành Trung ương đề ra, chấp hành các chủ trương chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh. Đặc biệt là Tăng Ni huyện nhà phải nổ lực hành trì tu tập và giữ gìn giới luật để tăng trưởng đạo lực, giữ vững tín tâm và phát triển đạo pháp vững mạnh cùng góp phần xây dựng đất nước an lạc hạnh phúc.
 
Trước khi kết thúc, để thể hiện tinh thần thống nhất cao của Đại hội và sự quyết tâm của tân Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử huyện nhà, Ban Thư ký Đại hội đã dự thảo và thông qua Nghị quyết gồm 10 điểm được toàn thể Đại biểu trong Đại hội tán thành. Và trong không khí hân hoan, thắm thiết đạo tình, TT.Thích Giác Mạnh thay mặt cho Ban Tổ chức thành tâm cảm niệm công đức và tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hoài Nhơn NK. 2016 – 2021. Đại hội kết thúc thành tựu viên mãn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lên đầu trang