GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đạo từ Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần thứ VI 2017 - 2022

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung Ương Giáo Hội đạo hiệu thượng THIỆN hạ NHƠN ban đạo từ tại Đại hội đại biểu Phật giáo Bình Định lần thứ VI (2017 - 2022) diễn ra vào ngày 15/9/2017, trung tâm văn hóa tỉnh.

Lên đầu trang