GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH NGHIÊM

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH NGHIÊM

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hòa thượng chứng minh.

Ngưỡng bạch chư tôn đức trong Ban tổ chức Tang lễ tịnh chư tôn thiền đức Tăng Ni hiện tiền.

Kính thưa quý môn nhơn pháp quyến cùng quý thiện tín Phật tử.

Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (nhằm ngày 23 tháng 10 năm Tân Sửu), chúng con/ chúng tôi xin mạn phép đại diện cho Ban Trị sự GHPGVN TP. Quy Nhơn, giờ này đối trước Giác linh đài của Cố Ni trưởng kính dâng lên lời tưởng niệm. Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh và Giác linh Ni trưởng thùy từ chứng giám.

Kính thưa Giác linh Ni trưởng!

“Hạnh mãn biến thập phương, chiếu phá mê luân, đạt thành Hoa tạng xứ,

Nghiêm quang châu pháp giới, xung khai huệ nhật, viên nhập Giải thoát môn.”

Than ôi!

Trời Bình Định, mưa sầu rơi nặng hạt,

Đất Quy Thành, gió thảm thổi từng cơn.

Lộc Uyển đường, sáng nay lặng lẽ từng hồi chuông,

Tâm Ấn tự, chiều về nghẹn ngào mấy nhịp mõ.

Hỡi ôi!

Hoa cau ngoài vườn, mùi hương còn vương trong gió,

Bóng trăng đầu ngõ, ánh sáng hãy chiếu khắp vùng.

Ấy vậy mà!

Giờ này,

Bậc Ni trưởng đã vào cõi vô tung,

Phút ấy,

Người Nữ tử liền về miền bất diệt.

Để lại nhân gian muôn ngàn luyến tiếc,

Và đệ tử vạn nỗi xót xa.

Nhớ lại, Giác linh xưa!

Trước lúc xuất gia,

Con nhà họ Võ,

Đất Vĩnh Lộc, Tây Sơn hạ thế,

Trời An Nhơn, Bình Định xuất trần.

Gia đình dòng dõi Nho, Phật tương lân

Tiên tổ họ hàng đạo, đời dung hợp.

Năm 10 tuổi cơ duyên thuần thục,

Người đầu sư với Hòa thượng Giác Tánh, Hưng Long,

Được ngài gửi về Sanh Liên Ni tự nơi sư trưởng Thiền Dung,

Và từ đây người chính thức bước vào con đường đạo.

Vốn túc duyên nhiều đời với Tam bảo,

Cho nên người sớm bộc lộ bản tính của bậc chân tu.

Siêng năng, cần mẫn công phu,

Miệt mài, đảm đang chấp tác.

Đối với người!

Niệm Phật, tụng kinh với quét nhà chẳng khác,

Chấp lao, phục dịch cùng tọa thiền không rời.

Giới hạnh mỗi mỗi trau dồi,

Đạo tâm luôn luôn củng cố.

Đêm ngày, cung cúc hầu thầy không nề khó khổ,

Sớm tối, dắt dìu huynh đệ chẳng chút lao lung.

Quả thực,

Công hạnh của người nói mãi đến tận cùng,

Giới đức của người kể sao cũng không hết.

Năm 1957, người được đăng đàn thọ cụ túc,

Trở thành hàng Thích nữ Như Lai,

Đại thệ từ đấy hoằng khai,

Bổn nguyện sau này hun đúc.

Sau năm 1975 nước nhà thống nhất,

Giáo hội lập thành người chung sức tham gia,

Và khi Phật học viện Nguyên Thiều mở ra,

Người được mời vào ngôi vị Phó hiệu trưởng.

Tại bổn tự, người mở Ni trường Lộc Uyển,

Tiếp độ vô số các bậc ni tài,

Hoàn thành sứ mệnh khế vãng khai lai,

Tiếp nối nhiệm vụ truyền đăng tục diệm.

Cả cuộc đời cần kiệm,

Suốt một kiếp tinh chuyên.

Quả thực!

Người đã làm rạng rỡ Tâm Ấn đèn thiền,

Và khiến cho huy hoàng Sanh Liên tổ ấn.

Thế rồi,

Một ngày mưa trên phố vắng,

Nghe như tiếng sét ngang trời.

Tổ đình Tâm Ấn, chén ngọc vừa rơi,

Thiền đường Lộc Uyển, sao Huê vội tắt.

Ôi thôi!

Bậc chân nhân đã mất,

Vị Ni trưởng vừa đi.

Tám mươi bảy Xuân thì,

Sáu tư mùa kiết hạ.

Hôm nay đại chúng đau lòng xót dạ,

Kính tiễn một bậc Ni trưởng đạo hạnh tinh nghiêm,

Giờ đây,

Tê tái cả rừng thiền,

Đớn đau từng ngọn cỏ.

Ngưỡng duy,

Giác linh Ni trưởng

Vọng, chơn đã rõ,

Hắc, bạch phân minh,

Nhẹ khứ Tây trình,

Thảnh thơi Đông độ.

Và gia hộ,

Hiếu quyến trên dưới một lòng,

Phát huy tổ ấn tông phong,

Tiếp nối ngọn nguồn mạng mạch.

Đôi lời cẩn bạch,

Giác giả xa trông,

Đại chúng một lòng,

Nhất tâm kính niệm.

Duyên đã mãn người về với Phật,

Tôn đức Tăng kính bái tiễn người,

Ngoài trời, mưa nhẹ hạt rơi,

Mong người xả báo, thảnh thơi du hành,

Hữu duyên hóa độ chúng sanh,

Góp phần xây dựng an lành nhân gian.

Ban Trị sự GHPGVN TP. Quy Nhơn.

Kính tưởng niệm và tiễn biệt.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

 

Lên đầu trang