GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đoàn Du Tăng Khất Sĩ Giáo đoàn III thăm viếng Tịnh xá Ngọc Duyên nhân Lễ Tưởng Niệm HT. Giác Lượng

Sáng ngày mùng 03/11/Canh Tý - Đoàn Du Tăng Khất Sĩ Giáo đoàn III khởi hành chuyến du hoá miền Trung và thăm viếng các miền Tịnh Xá với tinh thần gieo duyên khuyến thiện. Đáp lời thỉnh nguyện của Tăng chúng và Phật tử, đoàn Du Tăng khất sĩ Giáo đoàn III quang lâm về Tịnh xá Ngọc Duyên thăm viếng và sách tấn Chư Tăng và Phật tử tại trú xứ.

 

 

Dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng, Giáo phẩm HPKS, Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Phùng, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III;  HT. Giác Trí- Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó, kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III. HT. Giác Minh- Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ Giáo đoàn III; HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo đoàn và Chư Tôn Đức Tăng Ni Khất sĩ tỉnh Bình Định.

 

 

Trước khi diễn ra Lễ Tưởng niệm, đại diện Tăng chúng và Phật tử, ĐĐ. Giác Phước trụ trì Tịnh xá đảnh lễ dâng lời tác bạch vấn an sức khoẻ Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo đoàn và trình bạch về sự tu tập của Tăng chúng và Phật tử: chư Tăng Tịnh xá hướng dẫn Phật tử tu tập qua các khoá tu, giữ truyền thống Cúng hội mỗi tháng 2 kỳ Rằm và 30. Đại diện đoàn Du Tăng hành đạo. HT. Giác Hùng, Đệ nhất chứng minh và HT. Giác Trong, Trị Sự phó Giáo đoàn ban lời đạo từ sách tấn Chư Tăng và Phật tử tại trú xứ: Cố gắng tu tập hướng dẫn Phật tử  đưa đạo tràng mỗi ngày hưng thịnh. Toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ tri ân.

Sau đó, ĐĐ. Giác Phước tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn, Chư Tôn Đức Tăng Ni khất sĩ tỉnh Bình Định quang lâm Giảng đường cử hành Lễ Tưởng Niệm Hoà thượng Thích Giác Lượng- Nguyên Trị sự Trưởng GĐ III HPKS tân viên tịch. 

Trong buổi lễ tưởng niệm, ĐĐ. Giác Phước đã cung tuyên tiểu sử của cố HT. Giác Lượng để đại chúng hiểu rõ hơn về công hạnh, đạo nghiệp của Ngài. Suốt cuộc đời, Ngài luôn thực hành: từ bi - hòa ái, kiên nhẫn - nhu nhuyến, tinh tấn - nhiệt huyết, và trí tuệ, cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của Ngài mãi sáng soi cho các thế hệ Tăng Ni, Phật tử hậu học noi theo.

Đại diện môn đồ hiếu quyến đối trước Chư Tôn Đức dâng lời cảm tưởng tri ân đến ân đức của Hoà thượng Ân sư.

Cuối buổi lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni gia tâm chú nguyện hồi hướng phước lành cầu nguyện cho người âm được siêu, người dương thanh thới. Toàn thể Phật tử dâng kinh cúng dường Tam Bảo và cảm tạ tri ân.

Vài hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT PG Bình Định

Lên đầu trang