GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Giới tử phát tâm tấn hương tại Đại giới đàn Trí Độ

Vào lúc 19 giờ 30, ngày 14/5/2023 (nhằm ngày 25/3/ Quý Mão) tại giới trường Tổ đình Long Khánh (số 141 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn), Ban Kiến đàn tổ chức tấn hương cho các giới tử Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni phát tâm cúng dường theo truyền thống Bắc truyền.
 
 
Tấn hương là một nghi thức biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ tá,t nguyện hiến trọn cuộc đời mình phục vụ đạo pháp và nhân sinh. Người phát tâm tấn hương có thể đốt 1 liều, 3 liều, 6 liều hay 9 liều trên đỉnh đầu tuỳ theo tâm nguyện của người phát tâm. Các liều đốt hương này hoàn toàn không nói lên phẩm hạnh của vị Tỳ kheo này so với vị khác mà chỉ biểu thị chí nguyện cúng dường và chí nguyện dấn thân của vị ấy. Truyền thống phát nguyện tấn hương sau khi các giới tử thọ giới Tỳ kheo và Bồ tát giới viên mãn.
Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Hội đồng thập sư và chư giới sư quang lâm giới trường chứng minh và hộ trì cho giới tử Tỳ Kheo phát tâm tấn hương.
Trước khi vào nghi thức tấn hương, Hoà thượng Tuyên Luật Sư có đôi lời huấn từ động viên đến giới tử thọ hương. Hoà thượng nhắc rằng: “Trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm có đoạn: “sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Tỳ kheo phát tâm tu tập thề đối trước hình tượng của Như Lai đốt một ngọn đèn, đốt một lóng tay cho đến đốt một chấm hương trên thân thể của mình thì Như Lai nói rằng tất cả những nghiệp chướng nhiều đời của người này lập tức trả hết và tuy thường sống ở thế gian nhưng đã vĩnh viễn thoát ly phiền não. Tuy chưa chứng được vô thượng bồ đề, nhưng người này đối với giáo pháp của Như Lai tâm đã quyết định. Nếu như không làm được một chút về sự xả thân như vậy thì cho dù có đạt được đạo, rồi cũng chẳng sanh trở lại làm người hoàn trả nợ cũ…”???. Tấm gương Bồ tát Quảng Đức phát tâm đốt cháy thân thể mình để bảo vệ cho sự thanh tịnh của đạo pháp và hoà bình của nhân loại. Với đại nguyện cao cả ấy, sau khi tự thiêu Ngài đã lưu lại một “trái tim bất diệt”. Hoà thượng còn nhắc đến 4 ý nghĩa cao quý của việc đốt 3 đinh hương trên đỉnh đầu: thể hiện lòng kính tin Tam bảo; quyết tâm giữ gìn trọn vẹn Tam tụ tịnh giới; quyết tâm tu học Tam vô lậu học; thể hiện ba thệ nguyện.
Trong tiếng chuông trống bát nhã âm vang hùng hồn cùng âm thanh thiền vị đại bi chú của chư tôn đức chứng minh và giới tử, âm vang thấu tận ba ngàn đại thiên thế giới, hộ trì giới tử tấn hương cúng dường chư Phật.
Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ban TT - TT PG Bình Định
 
 
Lên đầu trang