GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Giới tử tụng luật sau kỳ khảo thí

Chiều hôm nay, ngày 12/5/2023 (nhằm ngày 23/3/Quý Mão), tại Giới trường Giới đàn Tăng (Tổ đình Long Khánh) và Giới trường Giới đàn Ni (Chùa Tâm Ấn), các Giới tử Tăng và Ni tụng luật đã học gồm bốn quyển luật tiểu: Tỳ ni nhật dụng, Sa di thập giới, Quy Sơn cảnh sách và Oai nghi.

 

 

Trong không khí trang nghiêm, dưới sự chứng minh của chư Tôn thiền đức tại Giới trường Giới đàn Tăng 67 giới tử Tỳ kheo và 51 giới tử thọ Sa di đã bắt đầu phần tụng luật. Theo quy định, Giới tử Tỳ kheo được yêu cầu thuộc 4  quyển luật, còn Giới tử Sa di thì từ 2 quyển trở lên. Kết quả tụng luật sẽ được tính vào phần khảo thí để xếp thứ hạng của Giới tử.

Cùng thời gian, tại Giới trường Giới đàn Ni, 33 giới tử Tỳ kheo Ni, 32 giới tử Thức xoa ma na và 40 giới tử Sa di ni cũng được hướng dẫn tụng luật.

 

 

Bốn quyển luật tiểu: Tỳ ni nhật dụng thiết yếu gồm các câu kệ tụng giới người xuất gia có chánh niệm trong các hoạt động hằng ngày từ lúc sáng thức dậy đến đi ngủ; Sa di thập giới là 10 giới của Sa di; Oai nghi gồm 24 bài dạy về cung cách cư sử trong thiền môn; và Quy Sơn cảnh sách là văn sách tấn người xuất gia.

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

 

Lên đầu trang