GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hải Dương: Lễ tiểu tường cố Đại đức Giác Yên

Sáng ngày 27/8/2019 (nhằm ngày 27/7/ năm Kỷ hợi), tại chùa Phúc Linh (Tịnh xá Ngọc Linh), thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, môn đồ hiếu quyến thành kính tổ chức lễ Tiểu tường Cố Đại đức Giác Yên, trụ trì Chùa Phúc Linh (Tịnh xá Ngọc Linh) viên tịch. Trụ thế 76 năm, hạ lạp 18 năm.

Quang lâm chứng minh tham dự có HT. Giác Trí, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; ĐĐ. Giác Bảo, trú xứ Tịnh xá Ngọc Sơn; ĐĐ. Giác Chính, trú xứ Tịnh xá Ngọc Quang; ĐĐ. Giác Sanh, UV Ban Hoằng Pháp BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; ĐĐ. Minh Siêu, trú xứ Tịnh thất Linh Sơn; ĐĐ. Giác Bổn, trú xứ Tịnh xá Ngọc Duyên; ĐĐ. Giác Phước, Phó ban TTXH BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Thư ký BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni các miền Tịnh xá và các đạo tràng Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng về chứng minh và tham dự.

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Để đền đáp công ơn giáo dưỡng của vị Thầy khả kính, một đời hy sinh vì đạo pháp và dân tộc,  Môn đồ hiếu quyến tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm Chánh điện làm lễ niêm hương bạch Phật và cử hành lễ tưởng niệm tuần Tiểu tường cố Đại đức Giác Yên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Linh.

Thay lời môn đồ hiếu quyến, ĐĐ. Giác Phước, Phó Ban TTXH tỉnh Bình Định, Phó Thư ký BTS thị xã An Nhơn đối trước Chư Tôn Đức Sơ lược đôi dòng tiểu sử cố ĐĐ. Giác Yên.

Cố ĐĐ. Giác Yên, thế danh Đỗ Danh Thuật, sinh ngày 08/02/1943 tại thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nhiều tín tâm đối với Tam Bảo.

Duyên lành hội đủ vào ngày 05/08/1997 cố ĐĐ. Giác Yên phát tâm Bồ đề cắt ái từ thân, xuất gia học Phật tại Tịnh xá Ngọc Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định được HT. Giác Trí làm Thầy Bổn sư tế độ và ban cho pháp danh Thiện Vân. Năm 1998 thọ Sa di giới với pháp danh Giác Yên. Ngày Rằm tháng 07 năm 2001 âm lịch, Đại lễ Tự tứ - Vu lan diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Hải, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, cố Đại đức được Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III truyền trao Giới Cụ Túc Tỳ kheo. Cuối năm 2002 cố ĐĐ Giác Yên xin phép Hoà thượng Bổn Sư rời Tịnh xá Ngọc Sơn ra Chùa Làng Gia xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trông coi, xây dựng Tịnh xá Quan Âm. Năm 2004 - 2010 Phật tử thỉnh Đại đức về trụ ở Chùa Phúc Lâm huyện Ý Yên, Nam Định. Trong hơn 50 năm Chùa Phúc Linh nơi quê hương của Đại đức không có Tăng Ni trụ trì, sau 12 năm tu học tại miền Trung và miền Nam, trụ tại Chùa Phúc Lâm 6 năm. Đến tháng 08 năm 2012 Đại đức Giác Yên người con quê hương Hải Dương được Phậ tử thỉnh về trụ ở Chùa Phúc Linh cho đến ngày viên tịch.

Quả thật cuộc đời và đạo nghiệp của Đại đức là tấm gương sáng dầu việc lắm gian nan nhưng lòng kiên trì chẳng quản. Khi còn sống ở thế gian ở gia đình thì hết lòng lo tròn công việc của người Cha đối với các con và người công dân tốt đối với xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đoàn thể giao phó, khi xuất gia thì hết lòng cầu học Phật, xả thân quên mình làm các Phật sự “Tốt đời đẹp đạo”.

Sự viên tịch của Đại đức là niềm thương tiếc vô hạn của môn đồ hiếu quyến, đồng thời là sự thiếu vắng một pháp lữ đồng hành trong Chánh pháp, của Tăng Ni Giáo đoàn III và Tăng chúng Tịnh xá Ngọc Sơn.

“ Giác ngộ xuất trần làm người Khất sĩ

Yên lòng nhập thế hoá độ chúng sanh”.

Sau khi ôn lại tiểu sử cố Đại đức, toàn thể hội chúng để tâm thanh tịnh lắng lòng đón nhận lời đạo từ vô cùng cao quý của Hoà thượng Giác Trí, Tri sự phó kiêm Trưởng Ban GDTN Giáo đoàn III.

“Mỗi đạo tràng là một nôi pháp dưỡng

Mỗi lời kinh là nguyện ước dâng cao

Mỗi bước đi là nguồn sống dạc dào

Mỗi lời nói là pháp âm vi diệu”.

Hoà thượng tán thán công đức của môn đồ hiếu quyến, vì muốn báo đáp công ơn giáo dưỡng người Thầy của mình mà các vị đã thiết lễ tưởng niệm tuần Tiểu tường cung thỉnh Chư Tăng Ni từ miền Trung về chứng minh. Đồng thời Hoà thượng cũng chia sẻ sự nỗ lực kiên trì tu tập và hành đạo của Đại đức Giác Yên. Hoà thượng tán thán tinh thần tu học của Quý Nam Nữ Phật tử gần xa đã trở về Tịnh xá Ngọc Linh dâng lễ cúng dường và góp phần cầu nguyện cho buổi lễ thành tựu và Giác Linh Đại đức Giác Yên được Cao đăng Phật quốc.

Cuối cùng môn đồ hiếu quyến thiết lễ Trai tăng cúng dường lên mười phương chư Phật, hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni để hồi hướng công đức đến với người Thầy tôn kính của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giác Phước

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang