GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hãy Thông Minh, Hòa Hợp, Đoàn Kết để xây dựng tình người, quê hương, và đất nước

Chúng ta biết trong các cuộc biểu tình luôn hàm chứa các tâm hành bức xúc, khó chịu, phản đối, đối lập, thậm chí là bạo động và hận thù. Khi các cuộc biểu tình xảy ra là để phản đối lại những chính sách chưa rõ ràng hoặc không rõ ràng của gia đình trị và của chế độ hà khắc và độc tài.

Be Intelligent, Harmonious, United to build human love, native land, and nation

As we know in demonstrations there are always filled with mental formations of trouble, upset, protest, opposition, even violence,