GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hiến chương sửa đổi lần thứ 7 được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Tại phiên làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ (2022-2027) vào chiều 28-11, Hiến chương sửa đổi với 14 chương, nhiều hơn Hiến chương GHPGVN hiện hành 1 chương và 16 điều đã được thông qua.

Quang lâm chứng minh buổi làm việc thứ 2 có chư tôn đức Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh; Chư tôn Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thọ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Hồng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Ngộ.

Đoàn Chủ tịch có Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban tổ chức Đại hội; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực; Chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Quảng Xả, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký) cùng các vị đại biểu đồng tham dự.

 

Thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ 7 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX  ảnh 2

 

Sau lời đề dẫn của Hòa thượng Thích Giác Toàn, các đoàn đại biểu đã trình bày tham luận trước Đại hội.

Đại hội đã lắng nghe 16 tham luận của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo được trình bày như: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông Phật giáo thời đại 4.0; Phật giáo Nam tông Khmer trong ngôi nhà chung GHPGVN; GHPGVN kế thừa lịch sử vàng son; Định hướng phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới; Hoằng pháp Phật giáo thời đại 4.0;

Vị trí và vai trò người cư sĩ, Phật tử trong thời đại đất nước hội nhập, phát triển; Hướng phát triển giáo dục Phật giáo Việt Nam thời kỳ hội nhập, phát triển của đất nước; Hoằng pháp tại vùng nông thôn: Thuận lợi và khó khăn; GHPGVN TP.HCM với công tác nhân đạo và bảo vệ môi trường; Vai trò của Ban Điều phối và Hợp tác GHPGVN tại Lào; Phật giáo Việt Nam tại Séc và châu Âu; Kỷ cương để hoàn thiện bản thân là nền tảng của sự ổn định và phát triển Giáo hội; Đôi điều về giáo dục Ni giới trẻ thời hội nhập; Hoạt động của Phật giáo người dân tộc thiểu số: Từ suy tư đến việc truyền bá Phật pháp.

Đúc kết phiên tham luận, Hòa thượng Thích Giác Toàn thay mặt Ban Tổ chức tiếp thu các đề xuất của đại biểu và sẽ vận dụng phù hợp với thực tiễn trong nhiệm kỳ tới.

 

Thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ 7 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX  ảnh 7

 

Cũng trong dịp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã trình Đại hội dự thảo sửa đổi Hiến chương GHPGVN lần thứ 7. Bản dự thảo Hiến chương sửa đổi có 14 chương, bao gồm lời nói đầu và 87 điều, nhiều hơn Hiến chương GHPGVN hiện hành 1 chương và 16 điều.

Hiến chương tu chỉnh lần này tập trung vào cơ cấu hệ thống tổ chức các cấp hành chính Giáo hội, sửa đổi bổ sung cấp hành chính cơ sở. Sau khi tu chỉnh, Hiến chương GHPGVN sẽ có 4 cấp hành chính: GHPGVN cấp Trung ương (bao gồm: Hội đồng Chứng minh và các cơ quan của Hội đồng Chứng minh; Hội đồng Trị sự và các cơ quan của Hội đồng Trị sự); GHPGVN cấp tỉnh, thành phố (bao gồm: Ban Chứng minh; Ban Trị sự và các cơ quan của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố); GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (bao gồm: Ban Chứng minh; Ban Trị sự và các cơ quan của Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương); GHPGVN cấp cơ sở: Ban Quản trị cơ sở tự viện.

 

Hiến chương tu chỉnh lần này đã dành riêng một chương mới quy định về GHPGVN cấp cơ sở (Chương VIII). Hiến chương tu chỉnh cũng có quy định cụ thể về tài sản của tổ chức tôn giáo trực thuộc GHPGVN và tài sản của Tăng Ni.

“Trong lần tu chỉnh Hiến chương này đã kiện toàn cơ cấu tổ chức của Hội đồng Chứng minh, các quy định trong Hiến chương cụ thể hóa vai trò của Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật. Nâng cao vị thế lãnh đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và các cơ quan của Hội đồng Chứng minh: Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Ban Giám luật, Ban Giám sát và Kỷ luật là một trong những điểm quan trọng”, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết.

Kết thúc phiên làm việc thứ 2 của Đại hội, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Tri sự, Trưởng ban Nhân sự Đại hội IX đã lấy biểu quyết trước Đại hội và thống nhất thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ 7.

 

Thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ 7 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX  ảnh 8

 

 

Thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ 7 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX  ảnh 23

 

Nguồn: Quảng Hậu - Quảng Điền - Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Lên đầu trang