GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh Khóa cấm túc An cư 10 ngày tại Trú xứ của Hệ phái Khất sĩ

Khóa cấm túc An cư Kiết hạ tập trung 10 ngày do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức từ ngày 05 đến 15/7/2019 tại 4 trú xứ riêng biệt của chư Tăng Ni và theo hệ phái. Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định xin gửi đến những hình ảnh tại Trú xứ Tịnh xá Ngọc Nhơn (chư Tăng Hệ phái Khất sĩ) và Tịnh xá Bửu Quang (chư Ni Hệ phái Khất sĩ).

 

Tam y nhất bát, phạn hoà - la

Chánh pháp chân truyền Đạo Thích Ca

Chiếu đất màn trời, phương tiện độ

Hành Thiền, ngọ thực, hạnh đầu đà.

 

Tịnh xá Ngọc Nhơn, Tp. Quy Nhơn

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thích Giác Phước, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thích Giác Phước, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hue Duc, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng và Thích Giác Phước, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, giày và bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn, giày và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, giày, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, giày, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn, món ăn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thích Đàm Mơ, mọi người đang ngồi, bàn, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn, trong nhà và món ăn

 

Tịnh xá Bửu Quang, huyện Tuy Phước: 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Gi Chut Con Mot, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Thich Dam Thanh, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Thich Dam Thanh, mọi người đang đứng

 

Quảng Tiến - Nhuận Khương - Liên Hậu

 

 

Lên đầu trang