GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập và Lễ Tốt nghiệp Khóa VII - Khai giảng Khóa VIII tại Trường TCPH Bình Định

Sáng ngày 23.9.2017 (04.8. Đinh Dậu), Trường Trung cấp Phật học Bình Định, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước đã trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường và Lễ Tốt nghiệp Khóa VII (2014 – 2017) - Khai giảng Khóa VIII (2017 – 2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Lên đầu trang