GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh Thập sư Tăng Đại giới đàn Trí Độ

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'GIAO VIỆT NAM TÍNH PHÂT HỘI BÌNH CIAO ĐỊNH ĐAI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ PHƯƠNG DANH CHỮ TԔN ĐỨC HỘI ĐỒNG THẬP SỬ ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ 2023 Phật Giáo ಯಪP'

 

Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎GIAO VIỆT NAM TÍNH PHÂT HỘI BÌNH GIÁO ĐỊNH ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍĐỘ TRÍ ĐỘ HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG PhậtGia Giáo ရشr‎'‎

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG HOATHƯỢNG HOATHƯỢNGĐÀNĐẦU HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ MINH ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN VIỆN CHỦ CHÙA GIÁC UYỂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phật Giáo Bình'

 

Có thể là đồ họa về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG YÊTMAA-XA-LÊ பழலய HÃA THƯỢNG THÍCH QUẢNG XẢ PHÃ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN PHÓT TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN -TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TÍNH KON TUM Phật Giáo TRÚ TRÌ CHÙA HUỆ CHIỆU, TP. KON TUM, TỈNH KON TUM Bình Định'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG HAOTH A-XA-LÊ 美楽もし မ g HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN ĐẠT -CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH TRÚ TRÌ CHÙA GIÁC NGUYỆN, THỊ XÃ AN NHƠN Phật Giáo Bình Định'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG GIÁOTHO GIÁO A-XA-LÊ HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN HUỆ CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN TUY PHƯỚC TRÚ TRÌ CHÙA BÍCH NAM, HUYỆN TUY PHƯỚC. Phật Giáo Bình Định'

 

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG ĐỆNHÁTTÃNCHÚNG ة HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG QUẢ -PHO TRƯỞNG BAN NGHI TRUNG ƯƠNG GHPGVN -PHÃ TRƯỞNG BAN TRỊSỰ G”GN TÍNH BÌNH ĐỊNH TRƯỞNG BAN NGHI GHPGN TỈNH BÌNH ĐỊNH TRƯỞNG BAN ””G THÀNH NHƠN TRÌ CHÙA PHƯỚC HƯNG, TP. QUY NHƠN Phật Giáo Bình Định‎'‎‎

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG ĐỆTỨTÃNCHỨNG 321 HFA THƯỢNG THÍCH CHÚC THỌ -PHÓTRƯỞNG -PHà BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH -TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN PHٙ MỸ VIỆN CHỦ CHÙA TỊNH QUANG, HUYỆN PHÙ MỸ Phật Giáo Bình Định'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đền thờ và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG ĐỆNGÜTÃNCHỨNG HFA THƯỢNG THÍCH GIÁC TRÍ TR SỰ PHÃ KIỆM TRƯỞNG BAN GIÁO DỤC TĂNG NI GIÁO ĐOÀN III, HỆ PHÁI KHẤT SĨ CHỨNG MINH BTS GHPGVN HUYỆN TUY PHƯỚC TRÚ TRÌ TỊNH XÁ NGỌC SƠN, HUYỆN TUY PHƯỚC Phật Giáo Bình Định'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG ĐELUCTÃNCHỨNG mea M HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC ĐIỀN CHỨNG MINH BAN TRI SỰ GHPGVN THỊ XÃ AN NHƠN TRÚ TRÌ CHÙA LIỀN TRÌ, THỊ KÃ AN NHƠN Phật Giáo Bình Định'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN TĂNG ĐỆTHẤTTÃNCHỨNG THƯỢNG TOẠ THÍCH ĐỒNG THINH TRÚ TRÌ CHÙA HỘI KHÁNH, HUYỆN TUY PHƯỚC Phật Giáo Bình Định'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TUYÊN LUẬT SƯ ohc ग HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN CHƠN -CHỨNG MINH BAN TRỊ SƯ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH TRÚ TRÌ CHÙA LIÊN HOA, TP QUI NHƠN Phật Giáo Bình Định'

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lên đầu trang