GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hòa thượng Thích Nguyên Điền viên tịch

Theo Cáo Phó, Hòa thượng Thích Nguyên Điền tịch vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 17 tháng 11 năm Quý Mão (29.12.2023), trụ thế 80 năm, hạ lạp 55 năm.

Lễ nhập quan vào lúc 20 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm Quý Mão.

Lễ phụng tống kim quan trà tỳ vào lúc 9 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão.

 

 

 

 

Lên đầu trang