GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hoài Nhơn: Lễ bổ nhiệm trụ trì và khánh thành chùa Quang Đức

Vào sáng ngày 28/4/2019 (nhằm ngày 24/3/ Kỷ Hợi) tại chùa Quang Đức, thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn đã trang nghiêm long trọng diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Thích Đồng Nghĩa – lễ đúc đại hồng chung và lạc thành chùa Quang Đức.

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của: HT. Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt, đồng chứng minh Ban Trị sự tỉnh Bình Định; HT. Thích Đức Nghi, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; HT. Thích Thông Đạt, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Hạnh Bảo, UVTT Ban Trị sự tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự huyện Hoài Nhơn; TT. Thích Chúc Thọ, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự huyện Phù Mỹ; ĐĐ. Thích Đồng Thành, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự tỉnh Bình Định cùng với sự tham dự của chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, đông đảo chư thiện tín Phật tử gần xa.

Về chính quyền địa phương: ông Lê Tự Hồng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hoài Nhơn; ông Trương Đề, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Trà, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng với đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương hiện diện tham dự.

Sau phần phát biểu khai mạc buổi lễ của HT. Thích Hạnh Bảo. Thay mặt Thường trực Ban Trị sự tỉnh, ĐĐ. Thích Quảng Thái đã công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Quang Đức và HT. Thích Hạnh Bảo đã trao quyết định cho ĐĐ. Thích Đồng Nghĩa, tân trụ trì.

Đại đức tân trụ trì đã đối trước chư Tôn thiền đức dâng lời phát nguyện: “Nghiêm trì giới luật đã thọ lãnh của người xuất gia học Phật, làm tròn nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hoằng pháp độ sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, luôn tinh tấn thực hành Kinh – Luật – Luận, trau dồi kiến thức Phật học, ngõ hầu phục vụ Đạo pháp và đất nước, xứng đáng là bậc mô phạm để hướng dẫn các tín đồ Phật tử tại địa phương tu tập”.

HT. Thích Đức Nghi – Hòa thượng bổn sư của Đại đức tân trụ trì đã có lời huấn từ dặn dò đệ tử phải làm tròn sứ mệnh của sứ giả Như Lai. Đạo từ tại buổi lễ HT. Thích Nguyên Phước đã căn dặn: luôn luôn phát huy sở học của mình, giữ gìn giới thể trang nghiêm và trau dồi giới đức, phải luôn tâm niệm mình là sứ giả Như Lai, trách nhiệm của vị trụ trì rất lớn và tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Sau bao năm không có vị trụ trì thì nay Đại đức tân trụ trì phải thường xuyên tổ chức các hoạt động tu tập cho quý Phật tử tại địa phương là nơi nuôi dưỡng đạo tâm, tích cực làm các việc phước thiện cho cộng đồng, lợi lạc quần sanh.

Chương trình lễ hành chính kết thúc sau phần cảm tạ của Ban Tổ chức. Tiếp theo là lễ chú nguyện đúc đại hồng chung; lễ an vị tôn tượng Đức Bồ tát Quán Thế Âm; lễ lạc thành chùa Quang Đức và lễ trai tăng cúng dường. Buổi chiều là lễ chẩn tế cô hồn cầu âm siêu dương thới, quốc thái dân an.

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Bác Lâm

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Giác Phước, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Tịnh Minh Chùa, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Chế Hoàng Giác, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Vạn Tịnh và Tịnh Minh Chùa, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Tuan Hoang Phan

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, đám đông và đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Vạn Thuận và Thỏng Tay Vào Chợ, mọi người đang đứng và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, bao gồm Như Trang, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Tịnh Minh Chùa, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Tịnh Minh Chùa

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Vạn Tịnh, Tịnh Minh Chùa và Ngọc Nhàn Trần, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyễn Minh Hồng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Tịnh Minh Chùa, mọi người đang cười, văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Ngọc Nhàn Trần, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Thuong Nguyen, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Thuong Nguyen, Chế Hoàng Giác và Như Xuân, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thỏng Tay Vào Chợ, mọi người đang đứng và trong nhà

 

QUẢNG TIẾN

Lên đầu trang