GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Đại Giới Đàn Trí Độ

Đại giới đàn Trí Độ được tổ chức tại Tổ đình Long Khánh (số 141 đường Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định) và chùa Tâm Ấn (số 58 đường Ngô Quyền, Tp. Quy Nhơn) sẽ diễn ra từ ngày 11 – 15/5/2023 (Nhằm ngày 22 – 26/3 Quý Mão). Phật pháp trường tồn do Tăng già hoằng hóa và Tăng già được duy trì nhờ truyền thọ giới: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn”.

Trải qua hơn 2500 năm, Phật pháp trường tồn đều nhờ pháp sự truyền thọ giới luật, duy trì tăng đoàn. Đại giới đàn được mở ra là thực hiện pháp sự thiêng liêng này. Do đó, công tác chuẩn bị của Ban kiến đàn là cực kỳ quan trọng.

Trong những ngày qua, Ban kiến đàn (Ban tổ chức) Đại giới đàn Trí Độ PL.2567- 2023 đã gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị để cung đón chư Tôn đức Giáo phẩm quang lâm Giới trường và đón các Giới tử đến tham gia “Tuyển Phật trường”.

Để chuẩn bị cho công tác Đại giới đàn được diễn ra thành tựu viên mãn, các Ban, tiểu ban đã được phân công lên kế hoạch cụ thể. Trong những ngày qua, ban chuyên trách Đại giới đàn đã gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị phục vụ cho Đại giới đàn. Phòng xá của chư Tôn đức trong hội đồng thập sư và các giới tử đều đã được sắp xếp chu đáo. Công tác cắm hoa trang trí, bao sái tượng, chuẩn bị lễ trường tại 2 giới trường Tăng Ni, cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ trang hoàng đã hoàn tất để chào đón các Giới tử.

Chương trình chính thức của Đại giới đàn gồm thành phần Ban Kiến Đàn; Ban Chứng Minh; Hội đồng Thập sư Tăng; Hội đồng Thập sư Ni; Ban khảo hạch; Các Tiểu ban: Ban Thư ký, Ban Thủ quỹ, Ban Giám Khảo  - Giám Thị, Ban Nội Dung, Ban Quản Giới Tử, Ban Thông Tin – Báo Chí, Ban Biên tập kỷ yếu, Ban Trang Trí, Ban Tiếp Tân, Ban Lưu trú và đưa đón, Ban An Ninh, Ban Tình nguyện viên... và danh sách giới tử tham dự giới đàn cũng đã được công bố.

Được biết Đại giới đàn Trí Độ tại Tổ đình Long Khánh (Giới đàn Tăng), chùa Tâm Ấn (Giới đàn Ni) được tổ chức lần này sẽ đón chào 229 giới tử gồm: 67 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 51 giới tử thọ giới Sa di, 33 giới tử thọ giới Tỳ kheo ni, 32 giới tử thọ giới Thức xoa ma na ni và 40 giới tử thọ giới Sa di ni.

Ban Truyền Thông Thông Tin Phật giáo tỉnh Bình Định sẽ liên tục cập nhật thông tin Đại giới đàn đến quý tôn đức và bạn đọc.

Sau đây là một số hình ảnh công tác chuẩn bị Đại giới đàn:

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ và văn bản cho biết 'GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TÍNH BÌNH ĐÌNH 141 TRÂN CAO VÂN, THÀNH PHỐ QUY NHỎN GIAO HỘI PHẬT GIÃO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẠI GIỚI ĐAN TRÍ ĐỌ LONG KHÁNH TRÀNC 11.1 THÁNG NĂM2 23( 26TH NĂM QU'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đường, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ tháng 2023 tháng3nà Nhàm ngày TỐ” ĐÌNH LONG KHÁNH QUY NHƠN TỐ” ĐÌNH LONG KHÁNH QUY NHƠN'

 

Có thể là hình ảnh về 3 người, đường, đường phố và văn bản cho biết '- TRA'

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ và văn bản cho biết 'A NAM TRUYÊN GIỚI CHÂU GÌN GIỮ ĐÀN TRÍ ĐỌ NGHINH SƯ TRUYỀN GIỚI TUYỂN PHẬT TRƯƠNG ĐẤT BẮC LONG PHÁI KHÁNH 你 HẬU TIẾP DIỆU ĐÓN 造 XIỂN PHÁP CÃN DƯƠNG'

 

 

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đền thờ và văn bản

 

Không có mô tả ảnh.

 

Có thể là hình ảnh về thiết bị chiếu sáng

 

 

Có thể là hình ảnh về cái bục và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 3 người, đền thờ và văn bản

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và đền thờ

 

 

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đồ chơi trẻ em và văn bản

 

 

 

 

 

 

  

Ban TT-TT PG Bình Định

 

Lên đầu trang