GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hội đồng Thập sư Ni Đại giới đàn Trí Độ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TRỊ SỰ

 

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ NI

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ 2023

 

 (đính kèm văn bản số 17/BTS-VP ngày 06 tháng 3 năm 2023)

 

 

Đàn đầu Hòa Thượng Ni: Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Quang

- Ủy viên Phân ban Ni giới Trung Ương

- Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định

- Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

- Viện chủ chùa Tâm Ấn, thành phố Quy Nhơn

 

 Yết ma A Xà Lê: Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Thiện

- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai

- Trú trì chùa An Thạnh, tỉnh Gia Lai

 

Giáo thọ  A Xà Lê: Ni Trưởng Thích Nữ Thông Nhiên

- Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

- Trú trì Tịnh Thất Phổ Hiền, Thị xã An Nhơn

 

 

 Đệ nhất Tôn chứng A Xà Lê: Ni Trưởng Thích Nữ  Hạnh Giải

 - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 - Phó Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

 - Trưởng Tiểu ban Giáo dục Phân ban Ni giới Bình Định

 

Đệ nhị Tôn chứng A Xà Lê: Ni Trưởng Thích Nữ Liên Liên

 - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 - Trú trì tịnh Xá Ngọc Nhuận, Tp. Quy Nhơn

 

Đệ tam tôn chứng A Xà Lê: Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Huệ

 - Trú trì tịnh thất Diệu Ấn, huyện Phù Cát

 

Đệ tứ Tôn chứng A Xà Lê: Ni Sư Thích Nữ Hải Tuệ

- Phó Trưởng Ban Trị sự đặc trách Ni giới GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trưởng Tiểu ban Kiểm soát Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

- Trú trì chùa Phước Hội, thị xã An Nhơn.

 

Đệ ngũ Tôn chứng A Xà Lê: Ni Sư Thích Nữ Hồng Hạnh

 -  Phó Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

 - Trú trì chùa Trúc Liên Lan Nhã, thị xã An Nhơn

 

Đệ lục Tôn chứng A Xà Lê: Ni Sư Thích Nữ Minh Tâm

- Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Bình Định

- Trưởng Tiểu ban Giám luật Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

- Trú trì chùa Hương Quang, huyện Tuy Phước

 

Đệ thất Tôn chứng A Xà Lê: Ni Sư Thích Nữ Minh Chiếu

- Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trưởng Tiểu ban Nghi lễ Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

- Trú trì chùa Khánh Sơn, thị xã An Nhơn

 

DẪN THỈNH:

1. Sư Cô Thích Nữ Tâm Hảo

  - Chúng thường trụ chùa Hải Quang, huyện Tuy Phước

2. Sư Cô Thích Nữ Minh Ý

  - Trú trì chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn.

 

TẢ HỮU GIÁM ĐÀN:

1. Ni Sư Thích Nữ Minh Nhựt.

- Trú trì chùa Tịnh Độ - Phù Cát

2. Ni Sư Thích Nữ Minh Uyên

- Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN thành phố Quy Nhơn

- Trưởng Tiểu ban Từ thiện Xã hội Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

- Trú trì chùa Ni Liên, Tp. Quy Nhơn.

Lên đầu trang