GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hội đồng Thập sư Tăng Đại giới đàn Trí Độ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TRỊ SỰ

 

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ 2023

(đính kèm văn bản số 17/BTS-VP ngày 06 tháng 3 năm 2023)

 

 Đàn đầu Hòa Thượng: Hòa Thượng THÍCH HUỆ MINH

- Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

- Viện chủ chùa Giác Uyển, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

 

Yết ma A xà lê: Hòa Thượng THÍCH QUẢNG XẢ

- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung Ương GHPGVN

- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum

- Trú trì chùa Huệ Chiếu, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Giáo Thọ A xà lê: Hòa Thượng THÍCH VIÊN ĐẠT

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Trú trì chùa Giác Nguyên, thị xã An Nhơn

 

Giáo Thọ A xà lê: Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN HUỆ

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước

- Trú trì chùa Bích Nam, huyện Tuy Phước.

 

Tuyên Luật Sư: Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN CHƠN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Trú trì chùa Liên Hoa, thành phố Quy Nhơn.

 

Đệ Nhất Tôn chứng A xà lê: Hòa Thượng THÍCH ĐỒNG QUẢ

 • Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN
 • Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn
 • Trú trì chùa Phước Hưng, Tp. Quy Nhơn

 

Đệ Nhị Tôn chứng A xà lê:  Hòa Thượng THÍCH ĐỒNG CHƠN

 • Trú trì chùa Phổ Bảo, huyện Tuy Phước

 

Đệ Tam Tôn chứng A xà lê: Hòa Thượng THÍCH THỊ QUYÊN

 • Viện chủ chùa Bình Quang, huyện Tuy Phước

 

Đệ Tứ Tôn Chứng A xà lê: Hòa Thượng THÍCH CHÚC THỌ

 • Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Mỹ
 • Viện chủ chùa Tịnh Quang, huyện Phù Mỹ

 

Đệ Ngũ Tôn Chứng A-Xà Lê: Hòa Thượng THÍCH GIÁC TRÍ

 • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước
 • Tri sự phó kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, hệ phái Khất sĩ
 • Trú trì tịnh xá Ngọc Sơn, huyện Tuy Phước

 

Đệ Lục Tôn Chứng A xà lê: Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC ĐIỀN

 • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn
 • Trú trì chùa Liên Trì, thị xã An Nhơn

 

Đệ Thất Tôn Chứng A-Xà Lê: Thượng Tọa THÍCH ĐỒNG THINH

 • Trú trì chùa Hội Khánh, huyện Tuy Phước

 

DẪN THỈNH A XÀ LÊ:

1. Thượng Tọa THÍCH THỊ TẤN

- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định

- Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN Tp. Quy Nhơn

- Trú trì chùa Phú Thọ, Tp. Quy Nhơn

 

2. Đại Đức THÍCH NHUẬN TÍN

-     Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Định

-     Trú trì chùa Thiên Sanh, huyện Phù Mỹ

 

3. Đại Đức THÍCH NHUẬN HỒNG

 • Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Mỹ
 • Trú trì tổ đình Thiên Phước, huyện Phù Mỹ

 

4. Đại Đức THÍCH QUẢNG ĐẠT

- Phó Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định

- Trú trì chùa Thiền Lâm, huyện Tuy Phước

 

TẢ HỮU GIÁM ĐÀN:

 1. Đại Đức THÍCH QUẢNG CHIẾU

  - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Hoài Nhơn

  - Trú trì chùa Tịnh Viên, thị xã Hoài Nhơn

2. Đại Đức THÍCH GIÁC QUANG

  - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước

  - Trú trì chùa Pháp Hải, huyện Tuy Phước

Lên đầu trang