GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hội nghị thứ nhất của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự khóa IX

Sáng nay, 29-11, Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự khóa IX (2022-2027) đã có phiên Hội nghị đầu tiên tại phòng họp Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, nhằm suy tôn, suy cử các nhân sự chủ chốt.

 

Hội nghị thứ nhất của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự khóa IX ảnh 3

 

Hội nghị được đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Chánh Thư ký; chư vị Ủy viên Ban Thường trực: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh; Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Chủ tọa Hội nghị: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

 

Hội nghị thứ nhất của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự khóa IX ảnh 5

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu khai mạc Hội nghị. Theo đó, tuân thủ Hiến chương của Giáo hội, tại phiên họp thứ 3 ngày 29-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX đã nhất tâm suy tôn Hội đồng Chứng minh gồm 112 vị, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ gồm 235 vị.

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự nhằm suy tôn, suy cử các chức danh chủ chốt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Hòa thượng Thích Thiện Thống tuyên đọc dự trình danh sách suy tôn Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 30 vị. Nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký; chư vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty; Phó Thư ký: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm.

Hòa thượng Thích Huệ Thông tuyên đọc dự trình danh sách suy cử Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 65 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

 

Hội nghị thứ nhất của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự khóa IX ảnh 8

 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến đại biểu, nhất tâm thông qua danh sách Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Nguồn: Quảng Điền - Nguyễn Cường/Báo Giác Ngộ

Lên đầu trang