GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 77 /KH-BTS                         Bình Định, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021.

         Kính gửi:   

                  - Thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh;

                  - Các Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh;

                  - Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

                  - Chư Tôn đức Trú trì các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện) trong tỉnh.

  

         Đại lễ Phật đản là sự kiện hết sức thiêng liêng và quan trọng đối với Tăng Ni và tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều địa phương, nhiều quốc gia. Thực hiện Thông bạch số 69/TB-HĐTS ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2565 và Thông tư số 106/CV-HĐTS ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới; căn cứ Công văn số 2567/UBND-VX ngày 10 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; căn cứ Nghị quyết của Hội nghị toàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức ngày 07 tháng 5 năm 2021; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định hướng dẫn Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2565 - DL.2021 tại tỉnh Bình Định như sau:

 I. YÊU CẦU:

  1. Việc tổ chức Kính mừng Đại lễ Phật đản năm nay tại các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở Tự viện trong tỉnh phải thực hiện theo đúng tinh thần Thông tư số 106/CV-HĐTS ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới và các quy định hướng dẫn của chính quyền tại địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  2. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, các Tự viện trong tỉnh không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật Kính mừng Phật đản và các hình thức tổ chức tập trung đông người khác.
  3. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay để chung tay, chia sẻ khó khăn với nhân dân cả nước, vì vậy công tác tổ chức Đại lễ Phật đản thật đơn giản, tiết kiệm; tuy nhiên vẫn đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính tạo không khí thật phấn khởi, hoan hỷ trong ngày trọng đại nhất của Phật giáo.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC:

         - Từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (nhằm ngày 12 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2021), trong đó Tuần lễ Phật đản từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (19/5- 26/5/2021).

- Đại lễ chính thức sẽ diễn ra ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (nhằm ngày 26 tháng 5 năm 2021).

III. NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:

  1. Văn kiện:

         - Thông điệp Phật đản PL.2565 của Đức Pháp chủ GHPGVN;

- Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2565 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Bài giảng về Ý nghĩa Phật đản PL.2565 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

  1. Biểu ngữ treo trong ngày Đại lễ Phật đản:

- KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2565

- ĐOÀN KẾT HÒA HỢP, TRƯỞNG DUỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI

- PHỤC VỤ CHÚNG SINH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

  1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
  2. Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố và các Tự viện:

         - Trang trí thật trang nghiêm, treo cờ Phật giáo, Pano, áp phích, biểu ngữ Kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2565, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở Tự viện và tại tư gia tín đồ Phật giáo trong cả tỉnh. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ Tổ quốc bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (từ mặt chính diện Trụ sở nhìn ra).

         - Các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố có thể căn cứ theo tình hình thực tế tại địa phương mình cử hành Đại lễ Phật đản tại Trụ sở Ban Trị sự với thành phần tham dự là các thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

         - Đúng 06 giờ 00 phút sáng ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (nhằm ngày 26 tháng 5 năm 2021) tất cả Tự viện trong cả tỉnh đồng loạt cử 03 hồi chuông trống Bát nhã để kính mừng Đức Phật đản sanh và chọn một thời gian thích hợp trong ngày để thực hiện nghi thức Kính mừng Phật đản.

         - Chư Tôn đức Trú trì các cơ sở Tự viện chịu trách nhiệm trước Giáo hội và Pháp luật nếu để xảy ra các tình trạng không kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới tại địa phương.

  1. Tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh:

         - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh không tổ chức lễ đài tập trung, thay vào đó sẽ thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni tại chùa Giáo Hội Tỉnh. Chương trình chính thức Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (nhằm ngày 26 tháng 5 năm 2021) tại Chùa Giáo Hội Tỉnh. Thành phần tham dự là các thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chư Tôn đức Trú trì các Tự viện trong thành phố Quy Nhơn.

         - Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh chung tay chia sẽ với khó khăn chung của xã hội trong tình hình dịch bệnh hiện nay, tổ chức buổi phát quà từ thiện tại chùa Giáo Hội Tỉnh trong thời gian diễn ra tuần lễ Phật đản.

  1. Tại các tư gia của tín đồ Phật giáo trong tỉnh: Để thể hiện lòng tôn kính dâng lên Đức Phật nhân ngày Đản sanh, mỗi gia đình tín đồ Phật giáo, trong điều kiện cho phép nên tôn trí vườn Lâm Tỳ Ni, cờ Phật giáo, phan, phướn, lồng đèn, biểu ngữ Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2565.

        

Kính đề nghị các Ban và Phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện và phổ biến đến các Tự viện và các tín đồ Phật giáo trong tỉnh thực hiện đúng theo nội dung của Kế hoạch này./.

 

 

   Nơi nhận:

-      Như trên;

-      HT. Trưởng Ban (kính trình)

-      UBMTTQVN tỉnh;

-      Sở Nội vụ tỉnh;

-      Công an tỉnh;

-      UBND huyện, thị xã, thành phố;

-      Lưu VT./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Thượng Tọa Thích Đồng Thành

 

 

Lên đầu trang