GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kế hoạch tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL. 2563

Ngày 29/7/2019, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-BTS về việc tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL. 2563 do ĐĐ. Thích Đồng Thành, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự ấn ký.

 

Kết quả hình ảnh cho vu lan báo hiếu

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL. 2563-DL.2019

 

          Lễ Vu lan Báo hiếu đã trở thành lễ hội mang đậm nét nhân văn, đạo lý đền ơn đáp nghĩa báo hiếu, báo ân đến với các bậc sanh thành cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đây là một phong tục tốt đẹp trong văn hóa Phật giáo từ ngàn xưa bắt nguồn từ đạo hiếu của Ngài Mục Kiền Liên trong kinh điển của Phật giáo. Nhằm phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn và tôn vinh lễ Vu lan Báo hiếu của Phật giáo. Để tổ chức trang nghiêm đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563-DL. 2019 phù hợp với chánh pháp và nghi lễ truyền thống. Nay Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL. 2019 tại tỉnh nhà như sau:

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          - Thực hiện đầy đủ tinh thần thông tư số 223/TT-HĐTS, ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563-DL.2019;

          - Tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu phải đúng với chánh pháp, không được đốt vàng mã, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tiết kiệm và thành công;

          - Việc tổ chức cúng lễ phải do sự tùy hỷ phát tâm cúng dường, không được thu tiền mang hình thức dịch vụ tâm linh.

 II. NỘI DUNG:

  1. Thời gian tổ chức:

              -Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019 ( nhằm ngày mồng 1 đến ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Hợi);

- Có thể kéo dài trong tháng 7 âm lịch.

  1. Địa điểm tổ chức:

              - Tại các cơ sở Tự viện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, lưu ý không làm ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt chung của cộng đồng;

              - Tưởng niệm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại các Nghĩa trang Liệt sỹ ( phối hợp với chính quyền địa phương);

              - Tại các nơi công cộng, Trung tâm Văn hóa, trụ sở các công ty phải được sự cho phép của chính quyền địa phương;

              - Tại các tư gia gia đình Phật tử, nếu có sự tham gia của số đông nhiều gia đình cùng tổ chức thì phải có sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

  1. Nội dung chương trình:

              - Tụng kinh Vu lan, kinh Báo hiếu Phụ mẫu, Kinh Mục Liên sám pháp, Kinh A Di Đà… cầu siêu tiến anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, cửu huyền thất tổ;

             - Thuyết giảng về ý nghĩa của Vu lan Báo hiếu;

             - Nghi thức bông hồng cài áo, chương trình bông hồng xuống phố tri ân công đức sinh thành của cha mẹ;

             - Nghi thức thắp nến tri ân và truyền hoa đăng;

             - Chương trình văn nghệ công cha nghĩa mẹ (nếu có);

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

              - Vì sự tôn vinh và trang nghiêm của lễ Vu lan Báo hiếu, kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt nội dung của kế hoạch này đến với các cơ sở Tự viện và toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử, Tín đồ nghiêm túc thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- HT. Trưởng Ban “ để kính trình”;

- Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

- Chư Tăng Ni trú trì các Tự viện trong tỉnh “ để thực hiện”;

- Lưu VT.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 (đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Đại Đức Thích Đồng ThànhLên đầu trang