GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Khai mạc Hội nghị kỳ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN

Sáng nay, 27-12, Hội nghị lần thứ 2 khóa IX (2022-2027) Hội đồng Trị sự GHPGVN chính thức khai mạc tại Văn phòng Ban Thường trực phía Nam - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM với sự chứng minh của các bậc Trưởng lão Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

 

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn Hội nghị lần thứ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN

 

Đức Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh và ban đạo từ quan trọng.

Chứng minh còn có Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Hòa thượng Thích Huệ Minh, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Chủ tọa đoàn gồm có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, cùng các vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Tham dự hội nghị có các vị Trưởng các Ban, Viện Trung ương, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa IX vừa được suy cử tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại diện các cơ quan trung ương, TP.HCM có Đại tá Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM và các ban ngành Trung ương, TP.HCM.

 

Khai mạc Hội nghị kỳ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 2

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chào mừng tất cả đại biểu Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa thượng nhấn mạnh mục tiêu của hội nghị lần 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội IX; Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) của GHPGVN; giới thiệu nội dung Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 7, công bố nhân sự Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; thông qua thành phần nhân sự các Ban, Viện Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương và một số văn kiện khác của Giáo hội…

“Trên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, Trung ương Giáo hội mong nhận được sự phát biểu, góp ý chân tình trong phạm vi trách nhiệm và địa bàn hoạt động của mình theo từng lĩnh vực, từng địa phương để giúp cho Giáo hội hoàn thiện chương trình chung của nhiệm kỳ IX (2022-2027) mà Đại hội đã thông qua và giao phó”, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

 

Khai mạc Hội nghị kỳ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 3

 

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự báo cáo về kết quả Đại hội IX GHPGVN diễn ra ngày 28, 29-11-2022, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội. Theo đó, GHPGVN đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp với sự tham dự của 1.091 đại biểu chính thức, thực hiện nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ GHPGVN trang nghiêm, ấn tượng và suy tôn bổ sung 112 chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, suy cử 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự và 45 Ủy viên dự k huyết Hội đồng Trị sự, đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 với tầm nhìn đến năm 2045, thông qua Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần 7 gồm 14 chương 87 điều, thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cũng triển khai Nghị quyết với 12 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội thống nhất quyết nghị và mong Ban Trị sự các tỉnh, thành phố triển khai học tập Nghị quyết Đại hội IX để phổ biến đi vào đời sống Tăng Ni, cùng với đó hoàn thiện các quy chế để chính thức đi vào hoạt động Phật sự.

 

Khai mạc Hội nghị kỳ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 5

 

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự trình Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) gồm 6 chương, 27 điều, cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của các chức danh chủ chốt thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, cơ quan điều hành mọi hoạt động của Giáo hội.

 

Khai mạc Hội nghị kỳ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 18

 

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế Trung ương trình bày Quy chế Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027), gồm 4 chương, 21 điều; Quy chế Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thành phố và trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ IX (2022-2027) gồm 5 chương và 23 điều.

Các văn bản Quy chế trên đã được chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự góp ý và thông qua tại phiên họp thứ nhất Hội đồng Trị sự vào sáng ngày 26-11 vừa qua.

Ban đạo từ tại hội nghị, Đức Pháp chủ GHPGVN ghi nhận và tán thán chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội IX GHPGVN; ghi nhận Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, cụ thể so với nhiệm kỳ trước.

Chiều cùng ngày, Hội nghị đã thông qua danh sách thành phần nhân sự 13 Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) gồm: Ban Tăng sự (40 vị thường trực và 57 ủy viên); Ban Giáo dục Phật giáo (11 vị Ban Cố vấn, 36 vị thường trực và 61 ủy viên); Ban Hướng dẫn Phật tử (5 vị Ban Chứng minh, 43 vị thường trực, 54 vị ủy viên); Ban Hoằng pháp (8 vị Ban Chứng minh, 42 vị thường trực, 56 ủy viên); Ban Nghi lễ (3 vị Ban Chứng minh, 3 vị Ban Cố vấn, 37 vị thường trực, 61 vị ủy viên), Ban Văn hóa gồm 97 thành viên; Ban Kinh tế - Tài chính (6 vị Ban Chứng minh, 7 vị Ban Cố vấn và 107 thành viên), Ban Từ thiện - Xã hội (3 vị Ban chứng minh, 34 vị thường trực và 62 ủy viên), Ban Phật giáo Quốc tế (4 vị cố vấn, chứng minh, 43 vị thường trực và 55 vị ủy viên), Ban Thông tin - Truyền thông (31 vị thường trực và 65 ủy viên), Ban Kiểm soát (34 vị thường trực và 62 ủy viên), Ban Pháp chế (39 thường trực và 58 ủy viên), Viện Nghiên cứu Phật học VN (gồm 44 vị thường trực, 53 vị ủy viên) và Phân ban Ni giới (29 vị Ban Chứng minh, 10 vị Ban Cố vấn, 55 vị thường trực và 72 ủy viên).

Hội nghị cũng thông qua các văn bản Quy chế của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 6 chương, 27 điều; Quy chế Ban Trị sự cấp tỉnh, thành phố gồm 5 chương, 21 điều; Quy chế Ban Trị sự cấp quận huyện gồm 5 chương, 23 điều; cùng thông qua danh sách nhân sự của 12 Ban, 1 Viện và 1 Phân ban trực thuộc Trung ương Giáo hội; Nghị quyết Hội nghị lần 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự.

 

Khai mạc Hội nghị kỳ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 13

 

Ngài đề nghị Hội đồng Trị sự cần có sự ghi nhận và biểu dương đối với các nhân sự tích cực và có những đóng góp cho sự thành tựu Phật sự chung, đồng thời có phê bình cùng với chính sách phù hợp đối với những vị thiếu tinh thần trách nhiệm, nhận chức nhưng lơ là, không có sự sâu sát với công việc tương ứng được giao phó.

Đức Pháp chủ cũng đã nêu tình trạng lãnh đạo Trung ương nhưng lại kiêm nhiệm Trưởng ban Trị sự nhiều tỉnh, ảnh hưởng đến sự phát triển của Phật giáo ở một số địa phương, nhất là đối với các tỉnh vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

“Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự có thể phân công các vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phụ trách để giám sát, theo dõi từng vùng miền để đôn đốc các Phật sự ở địa phương. Thực tế có những nơi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hoạt động rất tốt nhưng cũng có những nơi hoạt động rất yếu kém, với số lượng 23 vị Phó Chủ tịch trong Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ này, số lượng lớn nhất từ trước đến nay, nếu các vị không được phân công, phân nhiệm thì rất lãng phí nhân lực lãnh đạo, không chỉ một nhiệm kỳ mà qua nhiều nhiệm kỳ. Các vị Phó Chủ tịch được phân công sẽ đôn đốc tất cả Ban, Viện cũng như Ban Trị sự các tỉnh thành để Phật sự phát triển đồng bộ. Có như thế Giáo hội mới phát triển được”, Đức Pháp chủ nhấn mạnh.

Đức Pháp chủ cũng đề nghị Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự quan tâm đến việc điều động Tăng Ni trẻ tham gia làm Phật sự ở vùng sâu vùng xa, hỗ trợ cho các vùng thiếu Tăng Ni, đặc biệt ở quan tâm đến Phật giáo ở vùng còn khó khăn về nhân sự như các tỉnh Tây Bắc. "Với người trẻ họ sẽ không ngại khó khăn, việc điều động có thể học theo kinh nghiệm của người đi trước, phân công dấn thân làm Phật sự theo mùa, phù hợp với người tu. Có như thế sẽ làm cho Giáo hội đi lên, đóng góp được cho Đạo pháp và xã hội, xây dựng đất nước ổn định và phát triển", ngài huấn thị.

Ngài cũng có lời cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho Tăng Ni, Phật tử, đồng bào được nhiều sức khỏe, an lạc và hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Chủ tọa đoàn tri ân Đức Pháp chủ GHPGVN và tiếp nhận đạo từ, phát nguyện thực hiện các chỉ đạo của Đức Pháp chủ GHPGVN để xây dựng Giáo hội theo tinh thần Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển.

Chiều nay, hội nghị tiếp tục thảo luận, góp ý các quy chế, trình danh sách dự kiến thành phần nhân sự các Ban, Viện Trung ương khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Khai mạc Hội nghị kỳ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 14

 

Khai mạc Hội nghị kỳ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 4

 

Khai mạc Hội nghị kỳ 2 - khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN ảnh 24

 

Nguồn: giacngo.vn

Lên đầu trang