GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Khai mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì lần thứ 15 tại PV. Minh Đăng Quang

Thế gian thường nói “Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông / Ba công đức ấy thập phương nên làm”, nói như thế cũng có nghĩa xây dựng ngôi Tam bảo, bao gồm hình thức và nội dung của cơ sở tự viện, tổ đình, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Qua đó, trụ trì mới có cơ sở hành đạo và an trụ tự tánh Tam bảo, thi hành Phật sự, hóa độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Bằng ý nghĩa ấy, trụ trì cần phải duy trì, phát huy thành quả của chính mình, hay do Tăng Ni, Phật tử đã dày công xây dựng, làm cơ sở cho Giáo hội, cho xã hội và cho nền văn hóa dân gian cũng như tín ngưỡng tôn giáo. Với tác dụng cụ thể, cho nên Cổ đức đã nói:

“Sớm trống tối chuông, cảnh tỉnh người đời trong bể ái

Lời kinh tiếng kệ giục người thức tỉnh giữa cơn mê”.

Nhằm giúp cho những vị đang và sẽ trụ trì có thêm kinh nghiệm cũng như đường lối thực hành. Trải qua 14 khoá Bồi dưỡng bồi dưỡng đã gặt hái nhiều thành công.

Sáng ngày 01/6/2018 (nhằm ngày 18/4/ Mậu Tuất) tại PV. Minh Đăng Quang (505 xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP. Hồ Chí Minh) vào lúc 7 giờ 30 đã diễn ra lễ Khai mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì lần thứ 15 PL. 2562 – DL. 2018 từ ngày 18 đến 24 tháng 4 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 1-7/06/2018) với 4 chủ đề nhỏ:

1-Những vấn đề liên quan đến trụ trì

2-Tinh thần (Nối truyền Thích ca Chánh pháp) của Đức Tổ sư minh Đăng Quang

3-Những công hạnh của chư Trưởng lão / Đức Thầy / Ni Trưởng.

4-Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang

Về Ban Tổ chức, gồm có:

Ban Chứng minh: HT. Giác Nhường, HT. Giác Tường, HT. Giác Phúc, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Lai.HT. Giác Giới, HT. Giác Cầu

Ban Tổ chức: HT. Giác Toàn, HT. Giác Hà, HT. Giác Pháp, HT. Minh Thuấn, TT. Minh Hóa, ĐĐ. Giác Hoàng.

Số lượng tham dự: Chư Tăng 6 Giáo đoàn 100 vị, chư Ni 154 vị và các Ban Tổ chức. Tổng cộng 270 vị

Chương trình làm việc buổi sáng từ 7g30 đến 10g30, buổi chiều từ 13g30 đến 16g30.

Mở đầu lễ Khai mạc, đại diện Tăng Ni 6 Giáo đoàn với lòng thành kính đê đầu đảnh lễ chư vị Tôn túc chứng minh.

Tiếp theo là lời chia sẻ của HT. Giác Toàn, Trưởng BTC khóa Bồi dưỡng trụ trì. Hòa thượng nhấn mạnh: Trên lộ trình tu tập, thực hành Bồ-tát đạo, hay thi hành Phật sự v.v… trụ trì cần phải lý sự viên dung mới mong đạt kết quả đúng chánh pháp.

Người khoác cà-sa của hàng Sa-môn mà không huân tập sửa đổi, thân thường giải đãi, lời nói không chánh niệm, ý thường vọng tưởng rối ren, không thể nào được gọi là bậc Sa-môn chân chánh.

Ngang qua những ngày cùng nhau bồi dưỡng, kịp thời sửa dổi những việc còn vướng mắc, và phát huy thành quả tu học cũng như trên lộ trình hoằng pháp độ sanh.

Đức Phật dạy: “Phá một phần vô minh phiền não, một phần giải thoát sẽ hiện ra. Các vị trụ trì hãy là những vị Sa-môn chân chánh, thường tự nhắc nhở tự thân để làm tròn sứ mạng và đi đúng trên con đường Chánh pháp. Lại nữa, người trụ trì, đệ tử Phật hãy thường gần gũi thầy hiền bạn tốt để được khuyên nhắc tu hành pháp chánh, chuyển hóa nghiệp lực phiền não. Cũng như người bệnh thân cận thầy thuốc, uống thuốc đều đặn, bệnh mới mong khỏi. Thân bệnh không đáng ngại chỉ có tâm bệnh mới thật nguy nan cần được chăm sóc, điều trị đúng mức.

HT. Giác Ngộ đến với hội chúng qua lời sách tấn: Mỗi vị Sa môn đã phát nguyện cắt ái ly gia, lấy lý tưởng độ sanh làm mục tiêu trong cuộc sống, cần đoàn kết thực hiện theo lời Tổ sư Minh Đăng Quang là Nên tập sống chung tu học” lấy Giới-Định-Huệ làm kim chỉ nam và tự thân cần dày tu học, sửa đổi mới mong làm người đủ phẩm hạnh dẫn dắt chúng sanh lánh xa nẻo mê tìm về bờ giác.

Cuối cùng Hòa thượng có lời tán thán và chúc lành đến toàn thể hội chúng có khóa bồi dưỡng gặt hái nhiều thành công, mùa An cư an lành trong chánh pháp.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận từ lễ Khai mạc:

 

 

Chư Tôn đức niệm Phật khai mạc khóa bồi dưỡng

 

 

 

 

Đại đức Giác Nhẫn dẫn chương trình buổi lễ

 

 

 

 

Đại diện chư Tăng Ni Hệ phái đảnh lễ chư Tôn Hòa thượng chứng minh cầu pháp

 

 

 

 

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức phát biểu

 

 

 

 

 

Hòa thượng Giác Ngộ sách tấn hội chúng

 

 

 

 

 

Theo daophatkhatsi.vn

Lên đầu trang