GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Khóa tu Niệm Phật tại Đạo tràng An cư kiết hạ chùa Tịnh Quang.

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng mùa hạ, thời gian  bắt đầu từ sau ngày Đại Lễ Phật Đản - Rằm tháng Tư (Âm lịch) cho đến ngày Đại Lễ Vu Lan – Rằm tháng Bảy (Âm lịch) hằng năm. Đây là truyền thống tu học có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo, giúp cho chư Tôn đức Tăng Ni được kiết giới tịnh tu tam nghiệp, thúc liễm thân tâm và cùng nhau hành trì Giới đức, Định học và Tuệ học. An cư là thời gian chư Tôn đức sinh hoạt cộng trú trong tinh thần lục hoà, cùng nhắc nhở giới luật, sách tấn lẫn nhau để tiến tu đạo nghiệp.

Trong mùa an cư, không những chư Tôn đức có điều kiện tu học tăng trưởng đạo lực mà chính những người Phật tử tại gia cũng có điều kiện công quả, phát tâm cúng dường tịnh tài phẩm vật và nương theo tu học để tô bồi công đức phước báu cho bản thân và gia đình.

Với những ý nghĩa cao quý và tầm quan trọng của truyền thống an cư kiết hạ, nhân dịp ngôi nhà khách tăng đường vừa mới hoàn thiện khang trang để Kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019 nên Hòa Thượng Thích Nguyên Khiết, trú trì chùa Tịnh Quang, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước đã tổ chức Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư kiết hạ PL. 2563, nhằm tạo điều kiện và môi trường thật tốt cho chư Tăng tập trung tu học hoà hợp thanh tịnh, trau giồi giới đức, tăng trưởng đạo lực để làm nền tảng cho sự tu tập của hàng Phật tử tại gia và thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài chúng sanh.

Ý thức được điều này, hôm nay ngày Mồng 9 tháng 5 năm Kỷ Hợi là ngày tu tập Niệm Phật định kỳ hằng tháng, đã có trên 100 Phật tử từ thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước vân tập đạo tràng dâng lễ cúng dường Trú xứ An cư và phát tâm thọ trì Chú Đại Bi và Niệm Phật kinh hành 1 ngày. Được nương tựa giới đức thanh tịnh của chư Tôn đức hành giả đạo tràng an cư, quý Phật tử tu tập tinh tấn, trang nghiêm và an lạc. Khóa tu kết thúc vào lúc 16g00 cùng ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIỆN HẢI

 

Lên đầu trang