GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Khóa tu truyền thống khất sĩ lần 26: trước giờ khai mạc

Sáng 12/10/2018 (nhằm ngày 4/8/2018), chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái đã hướng dẫn chư Tăng thuộc 6 Giáo đoàn, trì bình khất thực tại các tuyến đường của TP. Pleiku (Gia Lai), trước khi khai mạc Khóa tu Truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26 tại Tịnh xá Ngọc Yên.

“Một bát cơm ngàn nhà

Thân chơi muôn dặm xa

Mắt xanh xem người thế

Mây trắng hỏi đường qua…”

Hình ảnh chư Tôn đức Tăng với chiếc y bá nạp nghiêm tịnh từng bước chân an nhiên dưới ánh nắng ban mai đã khơi dậy hình ảnh của Tăng đoàn thời Tổ sư Minh Đăng Quang cùng chư Đệ tử trên bước đường hành đạo.

Được biết, pháp trì bình khất thực là truyền thống tốt đẹp được truyền thừa của chư Phật ba đời. Thể theo truyền thống đó, tại miền Nam nước Việt, Đức Tôn sư Minh Đăng Quang, vị Tổ sư khai sáng ra dòng truyền thừa Khất sĩ Việt Nam đã nâng việc khất thực lên làm một nguyên lý chung cho tất cả mọi người: Ai cũng phải xin và cho. Ai cũng phải học và dạy vì không ai tự một mình mình mà có thể sống được, “Lẽ xin là chơn lý của vũ trụ, mà chúng sanh, kẻ thì xin vật chất để nuôi thân, người thì xin các pháp để nuôi trí, ai ai cũng đều là kẻ xin cả thảy”.

Tổ sư đã phân tích việc ‘xin’ ra làm nhiều phương thức ‘xin’ như dùng thế lực để ‘xin’, dùng mánh lới để ‘xin’, gian lận để ‘xin’, cướp giật để ‘xin’… trong đó cái xin tốt đẹp nhất là cái xin của người Khất sĩ chân chính. Người cho và kẻ thọ nhận đều được lợi lạc, phước báu, an vui, với tinh thần tự nguyện.

Người Khất sĩ vừa xin vừa cho, vừa học vừa dạy, theo chủ trương: Xin vật chất cho lại tinh thần; học từ nơi tất cả chúng sanh, dạy lại tất cả chúng sanh, tùy theo nhân duyên cảnh ngộ.

Sau buổi trì bình khất thực, chư Tôn đức sẽ dự lễ Khai mạc, bắt đầu Khóa tu Truyền thống của Hệ phái trong 7 ngày tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Một số hình ảnh trì bình của chư Tăng Hệ phái trì bình được ghi nhận sáng nay:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 11/10/2018 (nhằm ngày 3/8 năm Mậu Tuất), chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái cùng 153 hành giả tham dự Khóa tu đã tham dự buổi họp trù bị cho chương trình Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 26 sẽ diễn ra vào sáng ngày 12/10/2018. Chứng minh tham dự buổi họp có: HT. Giác Cầu, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Hùng, Giáo phẩm Hệ phái, chứng minh Ban Trị sự GĐ III; HT. Giác Minh, Giáo phẩm Hệ phái, Phó trị sự Giáo đoàn II; HT. Giác Trong, Tri sự Phó Giáo đoàn III; HT. Giác Trí, Tri sự Phó Giáo đoàn III; HT. Giác Thành, Tri sự Phó Giáo đoàn III kiêm hóa chủ khóa tu, TT. Giác Tiến, Tri sự phó kiêm Trưởng ban kiểm soát Giáo đoàn III; TT Minh Lộc, Chánh Thư ký Giáo đoàn IV, cùng chư Tôn Giáo phẩm các giáo đoàn, và chư vị hành giả của 6 Giáo đoàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo daophatkhatsi

Lên đầu trang