GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ chung thất cố Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hoa

Tâm Ấn trời thu đượm khí buồn
Thầy về bảo sở cõi Tây Phương
Chúng con đảnh lễ dâng hương nguyện
Nghe vọng âm ba chốn giảng đường.

 

Vào ngày 28/10/2018 (nhằm ngày 20/9/ Mậu Tuất) tại chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn môn đồ pháp quyến thành kính trang nghiêm tổ chức lễ chung thất trai tuần cố Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Chứng minh Phân Ban Ni Giới Trung Ương, Chứng minh Phân Ban Ni Giới tỉnh Bình Định, viện chủ chùa Tâm Ấn.

 

 

Quang lâm chứng minh và đồng hộ niệm có HT. Thích Giác Trí - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt - Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Bình Định; HT. Thích Trí Giác - Phó Trưởng Ban Nghi Lễ Trung Ương; HT. Thích Chơn Tế - Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì - trưởng môn phái Tổ đình Tường Vân (Huế); HT. Thích Liễu Giải, HT. Thích Nguyên Điền, HT. Thích Nguyên Huệ, HT. Thích Nguyên Khiết, HT. Thích Nhật Quang - giáo phẩm Phật giáo Bình Định cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư tôn đức Ni trong và ngoài tỉnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện niêm hương cầu nguyện. HT. Thích Liễu Giải - đệ nhất sám chủ đàn tràng cùng chư tôn đức trong ban kinh sư đã cử hành nghi thức cung tiến giác linh cố Ni Trưởng theo nghi lễ Phật giáo Bình Định.

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thiiasao Nguyễn, Người Qua Đường và Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Chế Hoàng Giác, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, đám đông

 

Tiếp đó, với tất cả lòng thành nhờ sự gia tâm cầu nguyện của chư tôn thiền đức tăng ni trợ tiến giác linh tôn sư cao đăng Phật quốc, môn đồ pháp quyến đã thiết lễ trai tăng cúng dường. HT. Thích Viên Đạt, chứng trai lễ trai tăng đã ban đạo từ: Hòa thượng đã nhắc lại tiểu sử cuộc đời và đạo nghiệp của cố Ni Trưởng, bậc long tượng của Ni chúng, mong muốn chúng đệ tử noi theo gương hạnh của tôn sư tiếp bước truyền lưu chánh Pháp, phát triển Ni bộ tỉnh nhà nói riêng và toàn quốc nói chung.

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người

 

 

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã cung thỉnh TT. Thích Đồng Tịnh - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo tỉnh Bình Định đương vi gia trì sư đăng đàn chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái.

 Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà 

 

Một số hình ảnh về buổi lễ:

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Thích Đồng Thành, Thích Đàm Mơ và Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Đàm Hồ Từ và Người Qua Đường, mọi người đang đứng và mũ

TT. Thích Đồng Quả - Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ Phật giáo Bình Định đương vị đệ nhị sám chủ cử hành nghi lễ thiền môn

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ăn và món ăn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Tịnh Minh Chùa, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Chimri Nguyễn, đám đông và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và món ăn

 

QUẢNG TIẾN

Lên đầu trang