GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ Cúng dường Trai Tăng, Dâng Y và phát quà từ thiện tại Tịnh xá Bửu Minh, Tp. Quy Nhơn.

Ngày 13.7. Mậu Tuất (23.8.2018), chư Thiện tín Phật tử Tịnh xá Bửu Minh vâng lời Phật dạy và noi gương Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả, thành kính thiết lễ Trai tăng Cúng dường Tam Bảo, dâng cúng Y pháp đến chư Tôn đức các miền Tịnh xá và phát quà từ thiện cho người nghèo để hồi hướng công đức phước báu báo hiếu cầu siêu Cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, bách tánh chư hương linh vãng sanh tịnh độ và cầu nguyện phụ mẫu hiện tiền tăng long phước thọ. Đây cũng là nghi lễ truyền thống thường niên tại Tịnh xá Bửu Minh, Tp. Quy Nhơn vào dịp Lễ Vu Lan Báo hiếu.

 

Quang lâm chứng minh, hộ niệm có chư Tôn đức Tăng, Ni gần 30 vị thuộc các Đạo tràng Tịnh xá: Tx. Báo Ân, Tx. Ngọc Nhơn, Tx. Ngọc Duyên, Tx. Ngọc Long, TT. Thanh Liên, Tx. Ngọc Nhuận, Tx. Bửu Quang và các Tịnh xá, Tịnh thất lân cận. Đặc biệt có sự tham dự của chư Tôn đức và Phật tử Tx. Lộc Uyển, Tp. Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đăk Lăk.

 

Buổi lễ do Ban Hộ tự và Phật tử Tịnh xá Bửu Minh phát tâm cúng dường. Ngoài ra quí Phật tử còn phát 300 phần quà từ thiện, mỗi phần 10kg gạo. Nhờ lòng thành kính, đồng tâm hợp lực của chư Phật tử, sự hoan hỷ và hòa hợp thanh tịnh của chư Tôn đức Tăng Ni nên buổi lễ diễn ra trang nghiêm và thành tựu viên mãn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang