GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ Cúng dường Trai Tăng mãn hạ và Dâng Y tại Đạo tràng an cư kiết hạ Tổ đình Long Khánh.

Tiết tháng bảy lại về, trời chuyển sang thu, những cơn mưa ngâu đã làm cho không khí dịu mát. Trong khoảnh khắc giao mùa ấy, Đại Lễ Vu lan PL. 2562 lại về trong lòng người con Phật. Đây cũng là thời điểm mùa an cư kiết hạ của chư Tôn đức hoàn mãn, kết thúc ba tháng tịnh hóa bước vân du, thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức. Đó cũng chính là duyên khởi để cho hàng Phật tử quy tựu về các Đạo tràng An cư kiết hạ thành kính dâng lễ cúng dường pháp Y cùng tịnh tài, phẩm vật đến chư Tôn đức hành giả an cư để tỏ lòng chí thành, chí kính và chí hiếu đối với Phật, Pháp và hiện tiền Tăng trong mùa Vu lan. Hồi hướng công đức cầu nguyện cho Cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu cùng tất cả chúng sanh trong mười phương, kẻ âm siêu thoát, người dương an lành.

 

Với những ý nghĩa cao quý đó, vào ngày 22.08.2018 (12.07. Mậu Tuất) chư Thiện tín Phật tử Tổ đình Long Khánh và các tự viện trong thành phố Quy Nhơn đã phát tâm thiết lễ Trai Tăng và Dâng pháp Y cúng dường thập phương chư Phật, chư Đại Bồ tát và hiện tiền chư Tôn đức Đạo tràng An cư kiết hạ Tổ đình Long Khánh.

 

Buổi lễ được sự Chứng minh của HT.Thích Nguyên Phước, Uv.Thường trực HĐTS Trung ương, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Thiền chủ Đạo tràng, HT.Thích Nguyên Điền, Giáo phẩm Phật giáo Bình Định, thường trụ Tổ đình Long Khánh, HT.Thích Nguyên Khiết, nguyên Trưởng Ban Pháp chế tỉnh Bình Định, Trú trì chùa Tịnh Quang, Tuy Phước; HT.Thích Nguyên Huệ, nguyên Trưởng Ban HDPT tỉnh Bình Định, Trú trì chùa Bích Nam, Tuy Phước, TT.Thích Quảng Thuận, Trú trì chùa Trúc Lâm, TT.Thích Quảng Cảnh, Trú trì chùa Long Thạnh, ĐĐ.Thích Quảng Duy, Trú trì Tổ đình Long Khánh và chư Tôn đức hành giả an cư đồng hộ niệm.

 

Chứng minh lễ cúng dường, HT.Thích Nguyên Phước ban đạo từ: Hằng năm, theo giới luật của Đức Phật chế định, sau chín tháng nhập thế độ sanh, thừa hành Phật sự, ba tháng còn lại chư Tôn đức tập trung tại một trụ xứ an trú tịnh tu để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới- định- tuệ. Hòa thượng tán dương chư Phật tử đã ý thức được bổn phận của người con Phật trong việc hộ trì Tam Bảo, hộ trì các trú xứ an cư trong suốt ba tháng qua và đặc biệt là nương theo chư Tôn đức để hành trì tu tập các thời khóa tụng Kinh, niệm Phật và trì Chú hằng ngày để nuôi dưỡng tứ vô lượng tâm, để thân, khẩu, ý được thanh tịnh và phước báu, duyên lành ngày càng tăng trưởng. Hòa thượng giảng về ý nghĩa của Vu Lan Bồn và sự thành tâm cung kính của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên trong việc thực hành lời Phật dạy để cứu mẹ thoát cảnh ngạ quỷ khổ đau sanh về thiên giới. Hòa thượng mong muốn, trong mùa Vu lan Báo hiếu quý Phật tử hãy phát huy tâm hiếu, hạnh hiếu và thực hành lời Phật dạy trong Kinh Vu Lan Bồn - Báo hiếu phụ mẫu ân và noi gương Ngài Mục Kiền Liên Tôn giả để báo đáp công ơn trời biển của hai đấng sanh thành dưỡng dục.

 

Chư Phật tử thành kính niệm ân Hòa thượng và nguyện y giáo phụng hành. Sau đó thành kính dâng pháp Y và tịnh tài phẩm vật cúng dường, các nghi lễ đều diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh và thành tựu viên mãn.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

 

Lên đầu trang