GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ Cúng Dường Trai Tăng tại Đại Giới Đàn Trí Độ

Đại giới đàn Trí Độ do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức với mong muốn các giới tử luôn luôn học tập tấm gương đức hạnh và trí tuệ của Pháp sư Trí Độ để từ đó phấn đấu trên con đường tu học, phụng sự đạo pháp và dân tộc, kế truyền mạng mạch Phật pháp của Lịch Đại Tổ Sư, viết tiếp trang sử vẻ vang của Phật giáo Việt Nam.
 
 
Hiểu được ý nghĩa cao đẹp của Đại giới đàn cũng như oai đức của những bậc xuất gia cầu đạo giải thoát, được sự hứa khả trên chư tôn Thiền Đức trong Ban Kiến Đàn, ngày 25/3/Quý Mão (nhằm 14/5/2023), Thượng toạ Thích Đồng Phước, Trụ trì tổ đình Vạn Đức, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cùng Tăng chúng và Phật tử Tổ Đình Vạn Đức phát tâm cúng dường Hội đồng Thập sư, Ban Kiến Đàn, chư Tôn Đức Tăng Ni, các Giới tử vừa đắc giới tại Đại Giới Đàn hồi hướng phước báu cho tất cả chúng sanh. Việc cúng dường cho các Giới tử vừa đắc giới tại Đại Giới Đàn cũng giống như là cúng dường bữa ăn đầu tiên cho các vị Tân Tỳ kheo, tân Tỳ kheo ni nhằm khích lệ tinh thần tu học. Buổi lễ còn có Sự phát tâm của quý Phật tử nhóm Phước Thiện cúng dường Ẩm thực gửi đến chư tôn đức Tăng, Ni. Mong rằng, sự kết duyên này tạo nhiều Phước báu cho hàng Phật tử đã phát tâm tại lễ trai tăng ngày hôm nay.
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban TT - TT PG Bình Định
Lên đầu trang