GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ nhập kim quan NT. Thích Nữ Tâm Hoa

Hôm nay vào lúc 11g00 ngày 11/9 (nhằm ngày mồng 2/8/Mậu Tuất) Ban Tổ Chức Lễ Tang cùng Môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành nghi lễ nhập kim quan nhục thân cố Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hoa và thành phục cho môn đồ pháp quyến (P. Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn).

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Khoi Nguyen Dinh, Thích Đàm Mơ và Người Qua Đường, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Vạn Huy Huy, Chế Hoàng Giác và Người Qua Đường, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Giác Trí – Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Phước – UVTT. HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Chơn Tế - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng môn phái Tường Vân; HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Trí Giác - Phó Trưởng Ban Nghi Lễ Trung Ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn. Tham dự buổi lễ có Chư tôn thiền Đức Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh, chư tôn đức trú trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, cùng chư đông đảo thiện tín Phật tử.

“Trời mùa thu Bình Định nhỏ lệ

Đất Tâm Ấn nhạt nhòa bóng thiền

Người còn đâu dấu bước thư hiền

Nay một thuở cõi Tây viễn cảnh”

Do cao niên lạp trưởng, Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hoa – Chứng minh Phân Ban Ni Giới Trung Ương thuộc Ban Tăng sự GHPGVN Trung Ương, Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Chứng minh Phân Ban Ni Giới tỉnh thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, viện chủ chùa Tâm Ấn (Tp. Quy Nhơn) đã thuận thế vô thường an nhiên thị tịch vào lúc 12g43 ngày 10/9 (nhằm mồng 1/8/ Mậu Tuất) trụ thế 103 năm, hạ lạp 80 năm.

Trong khung cảnh trang nghiêm chốn già lam Tâm Ấn, môn đồ pháp quyến đã tác bạch cung thỉnh chư tôn thiền đức cáo Tổ - bạch Phật, quang lâm giác linh đường niêm hương cầu nguyện và trợ tiến giác linh Ni Trưởng tân viên tịch cao đăng Phật quốc. 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Tịnh Minh Chùa, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Nhục thân của Ni Trưởng được môn đồ pháp quyến cung thỉnh từ phương trượng sang giác linh đường trong tiếng niệm Phật trầm hùng của chư Tăng Ni Phật tử hòa cùng âm thanh của tiếng chuông trống bát nhã.

Sau nghi lễ nhập kim quan là nghi thức thành phục cho môn đồ pháp quyến.

Lễ viếng bắt đầu từ 16g00 cùng ngày.

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại chùa Sanh Liên (Tx. An Nhơn) vào lúc 06g30 ngày17/9 (nhằm mồng 8/8/Mậu Tuất).

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa và trong nhà

Nhục thân Ni Trưởng THÍCH NỮ TÂM HOA

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thích Quảng Thức, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Gi Chut Con Mot, hoa và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Người Qua Đường và Vạn Thuận

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Đàm Mơ và Thích Giác Phước, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng và trong nhà 

 

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, bao gồm Thích Đàm Mơ và Người Qua Đường

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng, trẻ em và em bé

 

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, bao gồm Thiện Châu Thich, Thích Đàm Mơ, Người Qua Đường và Minh Phạm

 

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Ban Thông Tin Truyền Thông Phật Giáo Bình Định

Lên đầu trang