GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan NT. Thích Nữ Hạnh Minh trà tỳ

Sáng ngày 16/01 (nhằm ngày 25/Chạp/Nhâm Dần) môn đồ pháp quyến cùng Ban tổ chức tang lễ đã long trọng trang nghiêm cử hành lễ truy niệm công đức và phụng tống kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Minh, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, Viện chủ chùa Tăng Quang, Tp. Quy Nhơn trà tỳ.

Quang lâm chứng minh và cầu nguyện có: Trưởng lão HT. Thích Liễu Giải, thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và huyện Tuy Phước; Trưởng lão HT. Thích Trí Giác, thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Tp. Quy Nhơn; HT. Thích Trí Hải, Chứng minh Ban Trị sự Tx. An Nhơn; HT. Thích Nguyên Huệ, HT. Thích Hạnh Hòa, đồng Chứng minh Ban Trị sự huyện Tuy Phước; TT. Thích Quảng Duy, UVDK. HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội tỉnh; TT. Thích Hạnh Chơn, UVTT. Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Tp. Quy Nhơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức tang lễ; NT. Thích Nữ Hạnh Quang, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Trưởng Môn phong Tâm Ấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức tang lễ; NT. Thích Nữ Hạnh Thiện, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai; cùng chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Tp. Quy Nhơn; chư Tôn đức Trú trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; thiện tín Phật tử gần xa cùng hiện diện nhất tâm cầu nguyện.

 

 

TT. Thích Hạnh Chơn đã thay mặt Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Minh. Ni trưởng đã từng đảm nhận các chức vụ trong Giáo hội: Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Tp. Quy Nhơn; Trưởng tiểu ban Từ thiện Phân ban Ni giới tỉnh. Sinh thời, ngoài việc nuôi dạy đệ tử Ni trưởng luôn tích cực chăm lo công tác Từ thiện Xã hội, luôn muốn giúp đỡ người nghèo khó, … Ni trưởng còn được thỉnh làm Tam sư trong các Đại giới đàn tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Những ngày lâm trọng bệnh, Ni trưởng luôn nhất tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Theo định luật vô thường, Ni trưởng xã bỏ báo thân an nhiên thị tịch trụ thế: 80 năm, hạ lạp: 58 năm.

Thay mặt chư Tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, SC. Thích Nữ Nhuận Thành, Chánh Thư ký Phân ban đã tuyên đọc điếu văn tưởng niệm công hạnh của cố Ni trưởng. Trước giác linh đường trầm hương quyện tỏa, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni, đại diện môn đồ pháp quyến, SC. Thích Nữ Minh Đạo đã dâng lời cảm niệm Tôn sư.

 

 

TT. Thích Thị Tấn, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Trị sự thành phố, Trưởng Ban Văn hóa Tp. Quy Nhơn đã có lời cảm tạ tang lễ. Sau đó, TT. Thích Đồng Thinh đương vi sám chủ tang lễ cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức phụng tống, cung thỉnh Trưởng lão HT. Thích Trí Giác tuyên pháp ngữ và thực hiện nghi thức phất trần di kim quan.

“Tăng Ni Bình Định kính cẩn tiễn đưa Người đức hạnh

Phật tử Quy Nhơn ngậm ngùi phục bái Giác linh Thầy”

Trong tiếng niệm Phật trầm hùng, chuông trống bát nhã liên hồi, Huynh Trưởng GĐPT tỉnh Bình Định đã phụng tống kim quan Cố Ni trưởng thăng tòa thượng giá về Đài hỏa táng An Viên, phường Bùi Thị Xuân thực hiện nghi lễ Trà tỳ.

 

 

Với công hạnh sâu dày, Ni trưởng là bậc tòng lâm của Ni bộ tỉnh Bình Định, là tấm gương sáng để chư đệ tử và hàng hậu học noi theo.

HẠNH Thừa Tổ Ấn Kế Vãng Mật Truyền Vi Diệu HẠNH

MINH Quang Thánh Đức Khai Lai Yếu Chỉ Thị Tâm MINH

Những hình ảnh buổi lễ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Tp. Quy Nhơn 

Lên đầu trang