GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ Tự tứ và Dâng Pháp y tại Chùa Tâm Ấn

Vào sáng ngày 28/8/2023 (nhằm ngày 13/7/ Quý Mão), Chư Tôn Thiền Đức Ni cùng chư hành giả An cư vân tập về Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ PL.2567 Chùa Tâm Ấn - Tp Quy Nhơn, để tham dự Lễ Tự Tứ, và chương trình Vu lan Báo Hiếu, Cài hoa hiếu hạnh và cúng dường Trai Tăng.

 

 

Theo truyền thống của Phật giáo, sau ba tháng An cư, chư Tăng Ni phải tiến hành Lễ Tự Tứ. Tại buổi lễ, sau nghi thức lễ Tổ và đăng lâm Phật điện đảnh lễ Tam bảo, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Quang - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh,  Trưởng Phân Ban Ni Giới tỉnh Bình Định, Viện chủ Chùa Tâm Ấn; cùng Quý Ni Trưởng đã đối thú Tự tứ. Tiếp đó, chư hành giả An cư đối trước chư tôn đức Ni tác pháp Tự tứ.

 

 

Pháp Tự tứ là hành giả An cư kiết hạ thỉnh cầu chư Ni đồng tu, chỉ lỗi cho mình, trong tinh thần cầu thị và dẹp qua bản ngã của cá nhân bằng ba việc (thấy, nghe và nghi ngờ), để chúng hòa hợp. Trong đời sống xuất gia, một Tăng đoàn tu học, sinh hoạt chung cần có sự hòa hợp thanh tịnh, để phát triển.

Lúc 9h00, lễ cúng dường Chư Ni nhân ngày mãn hạ được diễn ra trang nghiêm tại giảng đường chính. Với sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử, Chùa Tâm Ấn đã tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu cho 120 hành giả Ni nhằm tạo phúc duyên lành cho quý Phật tử, hồi hướng đến ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc hiện tiền cũng như quá vãng đều được nhiều lợi lạc.

 

 

Đại diện Phật tử đã dâng tác bạch cúng dường. Sau nghi thức cúng Quá đường, hàng Phật tử lần lượt dâng lễ vật cúng dường trong sự trang nghiêm và thanh tịnh.

Ni trưởng Viện chủ ban đạo từ, tán thán về thành quả của chư hành giả đã đạt được trong ba tháng An cư kiết hạ, đồng thời ca ngợi về đạo tâm hiếu hạnh, đền đáp Tứ trọng ân, trong đó Ân Cha Mẹ là trên hết, và công đức cúng dường trong ngày Tự Tứ và sách tấn tinh thần tu học của các Phật tử.

Lễ Tự Tứ và chương trình Đại Lễ Vu lan được thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc vô biên của Chư Tôn Đức Ni và Phật tử.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Thức/Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang