GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ Tưởng niệm và Trai tuần chung thất Cố HT.Thích Giác Tần

Thấm thoát mà bốn mươi chính ngày trôi qua, với bao nổi niềm kính tiếc. Trong hai ngày 05 và 06.4.2018 (20 và 21. 2. Mậu Tuất) vừa qua, để báo đáp thâm ân của bậc tôn sư khả kính, Môn đồ Pháp quyến đã thành kính thiết Lễ Tưởng niệm và đại đàn tràng cúng dường Trai tăng tuần Chung thất cố Hoà thượng Thích Giác Tần nguyên P.Ban Tăng sự và  P.Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định, CM Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn, Tri sự Trưởng Giáo đoàn III HPKS. Ngài đã viên tịch lúc 20 giờ 10 phút ngày mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất (18.2.2018) tại Tịnh xá Ngọc Duyên, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. Trụ thế: 69 năm, Hạ lạp: 44 năm.

 

Quang lâm chứng minh và hộ niệm Lễ Trai tăng Cúng dường có: Trưởng lão HT. Thích Giác Trí, Tv. HĐCM. GHPGVN, Chứng minh BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Phước, Uv. Thường trực HĐTS. GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Nhật Quang, HT. Thích Nguyên Khiết; HT. Thích Nguyên Huệ, Giáo phẩm PG Bình Định; HT. Thích Trí Hải, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; TT.Thích Quảng Độ, TT.Thích Chúc Thọ, TT.Thích Hồng Thiện đồng Phó trưởng BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định cùng chư Tôn Thiền đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Bình Định và thị xã An Nhơn; chư Tôn đức trú trì các Tự viện trong tỉnh.

 

Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III có: HT. Giác Hùng, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh GĐ III; HT. Giác Phùng, Tri sự phó Thường trực GĐ III; HT. Giác Trong, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Tri sự phó Giáo đoàn III; HT. Giác Trí, Tri sự phó Giáo đoàn III; HT. Giác Thành, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Tri sự phó Giáo đoàn III. Cùng quý Ni trưởng, Ni sư trực thuộc GĐ IV và GĐ III cùng chư Tôn đức Tăng Ni trú trì các miền Tịnh xá trong và ngoài tỉnh.

 

Buổi lễ được cử hành bằng nghi thức cung an chức sự đạo tràng và cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trí Hải - Sám chủ sư quang lâm Phật tiền niêm hương bạch Phật khai Kinh và tiến Giác Linh. Sau đó là lễ Trai Tăng cúng dường: Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, Đại Đức Thích Giác Phước đại diện Môn đồ Pháp quyến và chư thiện tín Phật tử dâng lời tác bạch thành kính tri ân chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã từ bi mẫn cố quang lâm chứng minh trai lễ, tưởng niệm đạo tình linh sơn pháp lữ và nhất tâm cầu nguyện cho Giác linh HT.Thích Giác Tần cao đăng Phật quốc.

 

Hòa Thượng Thích Nguyên Phước, Chứng minh và Chứng Trai ban đạo từ tán dương Môn đồ Pháp quyến Tịnh xá Ngọc Duyên đã làm tròn bổn phận đối với bậc ân sư khả kính, nhất là chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III-HPKS mặc dù rất đa đoan Phật sự nhưng vẫn hiện diện đông đủ để chu toàn trong suốt thời gian diễn ra tang lễ và hôm nay cung thiết đại đàn tràng Trai tăng cúng dường trang nghiêm. Hòa thượng ôn lại quá trình tham gia Phật sự Giáo hội: Năm 2002 cố Hoà Thượng được GHPGVN tấn phong giáo phẩm Thượng toạ, Năm 2012 được tấn phong giáo phẩm Hoà thượng. Cố Hòa Thượng tham gia Phật sự Giáo hội 04 nhiệm kỳ: Nk 1997-2002: Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Định; Nk 2002-2007: Uỷ viên Kiểm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Nhiệm kỳ 2007-2012: Uỷ viên Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Nhiệm kỳ 2012-2017: Phó ban Tăng sự kiêm Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định và Phó ban Trị sự Phật giáo thị xã An Nhơn; Nhiệm kỳ 2016-2021: Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn. Đặc biệt trong ĐGĐ Tâm Hoàn cố HT được cung thỉnh vào Hồi đồng Thập sư – Đệ Lục Tôn chứng. Cố HT sống đơn sơ mà thanh cao, giản dị mà giải thoát, luôn mộc mạc mà phong thái nghiêm từ, đức tính khiêm cung, nhẫn nại của người con Phật. Đến khi công hạnh viên dung, duyên hóa độ hoàn mãn, Hòa Thượng chuyên tâm niệm Phật cho đến ngày xả bỏ báo thân, nhàn du Phật cảnh. Cố HT là tấm gương, là bậc trưởng thượng của Giáo đoàn III-HPKS để cho tứ chúng noi theo.

 

Lễ Trai tăng cúng dường diễn ra trang nghiêm thanh tịnh đúng như pháp. Chư Tôn đức từ bi hoan hỷ nạp thọ và nhất tâm cầu nguyện GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG GIÁC TẦN THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

 

Lễ Tưởng niệm và Trai tuần chung thất Cố HT.Thích Giác Tần được tiếp diễn đến ngày 21. 2. Mậu Tuất giành cho chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử HPKS trong và ngoài tỉnh. Buổi lễ trang nghiêm lắng nghe TT. Thích Giác Trí cung tuyên tiểu sử cố HT.Thích Giác Tần; Lời Tưởng niệm Tôn sư của Đại diện Môn đồ Pháp quyến và cảm niệm của chư Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên và chư Phật tử các miền Tịnh xá thuộc Giáo đoàn III-HPKS. Và cuối cùng là Lễ Cúng dường Trai tăng với sự chứng minh và hộ niệm của gần 200 vị.

 

Buổi lễ hoàn mãn lúc 11g30 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho hàng Môn đồ tứ chúng. Tất cả đều thành tâm cảm niệm ân đức giáo dưỡng và nghĩa tình cao quí của cố Hòa Thượng cùng những hình ảnh và kỷ niệm bao năm qua. Nguyện noi gương Thầy và khắc cốt lời dạy của Thầy để làm hành trang tu học. Đúng như lời trong điếu văn của Ban Trị sư GHPGVN tỉnh: “Quả thật, cuộc đời Hòa thượng, Lấy giới đức dắt dìu tứ chúng; Dùng oai nghi hàng phục kẻ phóng tâm; Hành mật nguyện hoằng pháp mọi nơi; Độ Thiện tín đưa về chân thiện mỹ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang