GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ Vía Bồ tát Quán Thế Âm trong khuôn viên tổ đình Minh Tịnh.

Theo văn hóa Phật giáo Việt Nam, Đức Bồ tát Quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng sanh trong cõi Ta bà. Ngài phát nguyện lớn ngày đêm lắng nghe tiếng kêu đau khổ của chúng sanh mà thị hiện cứu giúp.

 

 

Thệ nguyện hoằng thâm, xứ xứ hiện thân thuyết pháp

Từ bi quảng đại, thời thời cứu khổ tầm thinh

 

 

 

 

Nhằm kỷ niệm ngày Đức Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo 19/6, tổ đình Minh Tịnh thiết lễ hương hoa quả phẩm và dâng đèn cúng dường Bồ tát. Đặc biệt năm nay 2018, ngày kỷ niệm của Bồ tát cũng là ngày tổ chức Khóa tu mùa hè nên số lượng tham dự khá đông gồm 200 khóa sinh và đông đảo thiện nam tín nữ đạo tràng tổ đình Minh Tịnh. Ban Tổ chức hy vọng rằng nhờ ân lành của Bồ tát và thông qua lễ hội hoa đăng, hành giả tu tập sẽ có thêm nguồn năng lượng từ bi để đem tình thương san sẻ cho mọi người giúp cho xã hội ngày càng an vui, đất nước thanh bình.

 

 

Buổi lễ bắt đầu với phần văn nghệ do nhóm Sen Trắng, nhóm Diệu Tâm và ca sĩ Tuấn Đạt biểu diễn cúng dường. Sau đó, toàn thể hội chúng lắng lòng nghe lời giảng dạy ý nghĩa kỷ niệm Bồ tát từ Hòa thượng Viện chủ Tổ đình. Hòa thượng giải thích về ý nghĩa Bồ tát hiện thân nữ để độ sanh tại Việt Nam và một số nước khác. Bởi vì người nữ gặp nhiều đau khổ, và người nữ là thành phần cầu nguyện Bồ tát nhiều nhất. Theo hạnh nguyện, Bồ tát có thể hiện nhiều thân hình nên khi ở Việt Nam nữ thân có thể gần gũi độ người nữ hữu hiệu thì Bồ tát thị hiện thân nữ.

 

 

Các em trong nhóm Sen Trắng múa cúng dường

 

 

 

 

 

 

Các em trong nhóm Diệu Tâm múa cúng dường

 

 

Hòa thượng Viện chủ nói về ý nghĩa Bồ tát thân nữ

 

Tiếp theo, chư Tăng và toàn thể hội chúng đảnh lễ Bồ tát và Hòa thượng nhận ánh sáng từ ánh đèn trí tuệ. Từ ngọn đèn đó, Hòa thượng truyền xuống lan tỏa khắp không gian đạo tràng rộng ra mười phương thế giới.

 

 

 

 

 

 

Ngọn đèn trí tuệ thắp lên

Xoa tan tăm tối bao đời vô minh

Ánh sáng ngọn nến lung linh

Đưa con trở lại tánh linh nhiệm mầu

Thật vậy, ánh sáng tuy nhỏ bé nhưng khi duy trì được sẽ có thể phá tan vô minh, đưa con người giác ngộ giải thoát.

Ngọn nến lung linh, thật nhiệm mầu

Tay truyền tay nhận đẹp làm sao

Quang minh tỏ rạng nơi dương thế

Soi sáng tâm can tự thuở nào

Cầm ngọn nến trên tay, mỗi người nhất tâm niệm danh hiệu Bồ tát và đồng nhiễu một vòng trong khuôn viên chùa tái hiện hình ảnh rất đẹp ngày xưa đức Thế Tôn hàng ngày sinh hoạt. Trong tâm cảm ứng, tất cả như đang hòa mình trong không gian thanh tịnh của chư Phật, chư Tổ ngàn xưa.

Buổi lễ khép lại sau khi Phật tử và các khóa sinh nhận lộc từ Bồ tát và cầu nguyện được an lành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Bảo

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang